Södertälje Hamn

Södertälje Hamn och Södertälje kommunkoncern följer händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för allmän smittspridning av coronavirus i Sverige bedömd till mycket hög.

krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar kopplade till virussmittan.

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet.