För en hållbar framtid

Våra fokusområden

Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat. Det gör vi genom att förena affärer och samhällsnytta i vår dagliga verksamhet, på en rad olika sätt.

De hållbarhetsområden vi har identifierat som mest väsentliga och som vi fokuserar på är:

  • att värna om vår (när)miljö.
  • att vara i lokalsamhällets tjänst (trygghet, säkerhet och kritiska samhällsfunktioner).
  • att vara en attraktiv och stabil arbetsgivare.
  • att säkra en hållbar leverantörskedja.
  • att vara en ansvarsfull och transparent aktör och affärspartner.

Exempel på hållbarhetsarbete i Södertälje Hamn:

  • Vi driver affären att flytta transporter från land till vatten.
  • Vi arbetar löpande med hållbarhetsfrågor, vi deltar aktivt i olika forum för hållbarhetsarbete.
  • Vår maskinpark har helt fossilfri drift.
  • Våra solpaneler förser oss med 25 procent av vår årliga elförbrukning.
  • Vi har bytt ut till LED-belysning på terminalen och i magasinet.

Verksamhetspolicy

Vi arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön. I praktiken innebär det att vi följer de lagar och förordningar som finns och att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten.

Vi arbetar också aktivt för att våra egna, kunders och leverantörers verksamheter inom hamnområdet medför minsta möjliga negativa effekter på miljön.

Som arbetsgivare strävar vi alltid efter jämlikhet och att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall under arbetet.

Mer information om koncernens miljö och arbetsmiljöarbete hittar du på Telges webbplats (telge.se).

Certifieringar

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO-9001:2015, och i arbetsmiljö enligt AFS 2001:1, numera ersatt med ISO 45001:2018.

Certifikat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001