2018 – ett bra år

Publicerad: 2018-12-12 11:02:20

Årsskiftet närmar sig och ett nytt år står alldeles runt hörnet. 2018 kommer för Södertälje Hamn bli ytterligare ett bra år. Ett år då man fortsatt har satsat pengar i sin anläggning, maskinpark och utbildning av personal.

I somras skedde ett längre driftstopp på en av deras kranar, en gammal trotjänare från 1991. Södertälje Hamn ser en stor framtida potential gällande containeraffären och satsar därför stort på nyinvesteringar i kran och truckar.

På bordet för 2019 ligger även att offentliggöra ett strategiskt samarbete på containersidan som syftar till att förenkla flytt av gods till fartyg och järnväg. Men framförallt ger det företagen i Mellansverige en stabil transportlösning för gods in och ut ur landet, med koppling till kontinenten.

Ökar stadigt

Antalet hanterade fordon under 2018 har varit fortsatt höga, dock har hamnen sett ett lite ryckigare flöde än tidigare år och detta beror på de nya skattereglerna för dieselmotorer och kontroller av utsläpp. Affärsområdet RoRo håller bra volymer även för 2019 och BMW väntas komma in med sina första leveranser under året.

Bränslehamnen fortsätter att växa stadigt, en trend som har hållit i sig sedan 2016 då volymerna ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Under 2017 låg ökningen på 20 procent och för 2018 ligger ökningen på 10 procent. 2018 prognostiserar Södertälje Hamn att volymen bli mer än 500 tusen ton.

Bra läge

Tillväxten under 2019 förväntas fortsätta i samma takt som de senaste åren. Stora volymer kommer under de närmsta månaderna att flytta på sig då bränslehamnen i Loudden stänger.

– Här tror vi att vårt läge talar för fortsatt tillväxt. Vi ser att det inte bara är vi som investerar i bränslehamnen utan det gör även depåägarna vilket bäddar för en spännande framtid, säger Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn.

Fler kunder

Affärsområde fastbulk har även det löpt på bra under året. Den stora delen kommer från hanteringen av flis på Igelstakajen men även byggmaterial till stora infrastrukturprojekt i regionen står fortsatt för en väsentlig del. Särskilt glädjande är det att fler och fler husmodulproducenter väljer Södertälje Hamn för sin omlastning.

Affärsområde container visar på tillväxt 2018 och det bådar för ett mycket spännande 2019.

– Vi har i slutet av detta år fått ett par nya slutkunder som vill till Södertälje Hamn. De konstaterar att vårt läge är svårslaget och vi kan inte annat än hålla med. Läget blir bara bättre och bättre för varje dag som går och snart är vi Stockholms närmsta hamn, säger Robert Tingvall.

« Tillbaka