Allt mer digitala

Publicerad: 2020-04-02 15:04:30

Södertälje Hamn har arbetat fram ett nytt GPS-positioneringssystem för bilar och andra RoRo-enheter.

– Med vårt nya GPS-positioneringssystem får vi snabbt en helhetsbild över vart alla fordon och enheter befinner sig någonstans just nu samt deras historiska data i form av platser och tidpunkter, berättar Tomas Zackrisson, IT-ansvarig, Södertälje Hamn.

Enkelt och mobilt

Södertälje Hamn hanterar cirka 120 000 importerade bilar varje år.

– Vi kan lossa ca 1400–1500 bilar på ett fartyg och för att spara in onödiga moment var det viktigt att ta fram ett system som var enkelt att handha och då landade vi i att använda oss av mobiltelefoner och låta leverantören Hogia Logistics vidareutveckla en app för att kunna köra bilflödena i, berättar Tomas.

Med mobiltelefonen scannas den streckkod som finns i alla bilar som skall förflyttas inom hamnområdet. GPS-koordinaterna sänds i realtid via det mobila nätet vidare in i en plattform där informationen hanteras.

Fler parkeringsplatser

– I vår kartvy visas en aktuell bild över vart enskilda fordon eller containrar är positionerade. Ett nytt parkeringsgarage med plats för 2000 bilar är på gång och det är en av anledningarna till att vi började titta på att digitalisera våra bilflöden. Idag har vi cirka 5000 parkeringsplatser och systemet gör att vi får en helt annan överblick över de parkerade enheterna, förklarar Tomas som har haft två ungdomar från praktikprogrammet Tekniksprånget till sin hjälp med att bygga upp systemet med över 20 000 koordinater.

Det nya GPS-positioneringssystemet beräknas vara helt klart för testning innan sommaren och klart för implementering till hösten.

« Tillbaka