Bättre farled gagnar samhälle, miljö och ekonomi

Publicerad: 2016-10-10 13:43:21

Dagens farled mellan Landsort och Södertälje Hamn är smal, krokig och begränsas av vind- och mörkerrestriktioner. En förbättrad framkomlighet skulle avlasta våra hårt belastade vägar och järnvägar - till nytta för både människor, miljö och samhällsekonomi. Därför planeras nu en ny farled som öppnar upp för fler och större fartyg.

Trafiken i farleden förväntas öka i takt med att godshanteringen i Södertälje och Mälarens hamnar ökar. Dessutom finns en efterfrågan på att ta emot större, modernare och mer djupgående fartyg än idag. 2014 tog därför Södertälje Hamn, Södertälje kommun, Trafikverket och Sjöfartsverket fram en åtgärdsvalsstudie som visar på ett behov av säkerhetshöjande åtgärder i farleden. Och för ett år sedan gav Trafikverket Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra en utredning för att förbättra säkerheten, öka kapaciteten och tillgängligheten i farleden mellan Landsort och Södertälje Hamn.

Det händer nu
Sjöfartsverket har nu utrett och föreslagit den bästa sträckningen för nya farleden. I början av oktober träffade de myndigheter, enskilt berörda och allmänhet för att samråda inför inrättandet av farleden.

- Projektet innebär att ungefär 1,5 miljoner m3 bottensegment ska muddras, berättar Tomas Zackrisson, miljöansvarig på Södertälje Hamn. Sen ska de massor som inte är förorenade tippas ute till havs och säkerhetsanordningarna förbättras med fyrar, bojar och prickar längs farleden.

I planeringen kommer framtida fartyg utgå från ett maximalt djupgående på 11,5 meter istället för dagens 9 meter. Bredden blir fortsatt till Panamax, cirka 32 meter, och den maximala längden på 220 meter utan mörkerrestriktioner. Idag begränsas trafiken till 160 meter utan restriktioner och 200 meter med vissa restriktioner. Sjöfartsverket fattar beslut om inrättande av ny farled efter att regeringen gjort en tillåtlighetsprövning.

- På Södertälje Hamn ser vi fram emot ett regeringsbeslut om farleden, avslutar Tomas. Om regeringen anser att projektet är tillåtligt kommer Sjöfartsverket att söka tillstånd för planerade åtgärder hos Mark-och Miljödomstolen, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

« Tillbaka