Bilimporten ökar

Publicerad: 2019-10-15 09:27:55

En av Södertälje Hamns specialiteter och största verksamheter är bilimport. Det händer mycket på den svenska bilmarknaden nu med nya skatteregler och testmetoder. De nya reglerna påverkar köpmönstret hos konsumenterna vilket i sin tur inverkar på logistikflödet i hamnen.

– Via Södertälje Hamn hanterars cirka 120 000 importerade bilar varje år. Självklart märker vi av köptrenderna på bilimportmarknaden, berättar Per Fredman, vice vd försäljning och marknad Södertälje Hamn.

– Augusti var en svag månad men sen har det vänt uppåt rejält i september, säger Per fortsättningsvis.

Ny testmetod

Den 1 september 2019 trädde det nya WLTP-förfarandet (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ikraft för lätta lastbilar och transportbilar.

WLTP är den nya testmetoden för förbränningsmotorers avgasutsläpp och därmed också för koldioxidutsläpp och som introducerades i sin ursprungliga form för personbilar den 1 september 2018 men som nu 1 år senare dessutom skärps till.

– Vi på Volkswagen påverkas kraftigt av de nya skatterna och förfaranden som införts de senaste två åren, berättar Daniel Wennerqvist, head of car logistics, finance & administration Volkswagen Group Sverige AB och nämner att även det nya skattesystemet Bonus-malus som trädde i kraft den 1 juli förra året påverkat kundernas köpbeteende.

Stora volymer

Volkswagen har importerat bilar till Sverige via Södertälje Hamn sedan 1948. Hela 53 procent av deras hela bilimport går via Södertälje Hamn.

– Våra volymer har ökat kraftigt. Årligen importerar vi 110 000 bilar, förklarar Daniel Wennerqvist.

Södertälje Hamn har tre kajer med ramper för RoRo-hantering av högsta kvalitet och uppställningsytor av världsklass.

Ökad produktion

– Vi har ökat vår produktionstakt för att hinna få ut beställda bilar innan årsskiftet då de nya reglerna träder i kraft. Fjärde kvartalet 2019 kommer bli en importintensiv period, säger Daniel Wennerqvist.

Detta ställer krav på att logistiken i Södertälje Hamn flödar på, vilket Daniel anser att det gör.

– Vi är mycket nöjda över samarbetet med Södertälje Hamn. Alla aktörer i hamnen samverkar på ett ypperligt sätt för att hålla igång flödet. Vilket är viktigt då mycket volym ska hanteras på kort tid.

« Tillbaka