Därför väljer globala logistikbolag Södertälje Hamn

Publicerad: 2021-11-12 08:04:45

Det ledande globala bolaget Den Hartogh väljer att etablera sig i Södertälje Hamn. En satsning som befäster hamnens betydelse som knutpunkt för godshanteringen i Mälardalen och Stockholmsregionen. Och som belyser sjöfartens miljöfördelar.

Att transportera gods via sjöfart har länge varit ett sätt för Den Hartogh att minimera bolagets påverkan på klimat och miljö. Genom att samarbeta med Södertälje Hamn, som har ett uttalat mål att vara Sveriges grönaste hamn, kan Den Hartogh erbjuda sina kunder en rad miljöfördelar.

– Genom att etablera oss med en hub i regionen kan vi flytta mer volym direkt till Södertälje med järnväg och över sjö. Vi behöver bara använda vägarna den sista milen. Vi har gjort stora satsningar på LNG-lastbilar i området och tar ett helhetsansvar för hela transportkedjan, från dörr till dörr, säger Fredrik Kimfors, vd på Den Hartogh Logistics.

Skapar nya möjligheter

Bolaget är verksamt i alla delar av världen, med lokaler på 43 olika platser. Att upprätta en lokal hub i Mälarregionen är ett led i att komma närmare landets största konsumtionsområde och skapa nya affärsmöjligheter.

– Södertälje Hamn har närheten till Stockholmsregionen samt tillgänglighet till järnväg och trafikleder. Här finns RoRo-trafik, möjlighet till uppställning av vår fordonsflotta och en fingertoppskänsla för vad som krävs för att utveckla och driva affärer med fokus på miljön, säger Fredrik Kimfors.

Satsningar krävs

Per Fredman är vice vd på Södertälje Hamn och har länge sett en ökad efterfrågan på terminalens tjänster. Läget, hamnens gröna profil och kommersiella tänk är framgångsfaktorer.

Samtidigt betonar Per Fredman att det krävs regionala och nationella satsningar på sjöfarten.

– Gods- och varutransporter är viktiga för den här regionen. För att mer gods ska kunna flyttas miljövänligt, och för att vi ska kunna möta efterfrågan, krävs det att lokal- och rikspolitiker satsar på de här frågorna.

« Tillbaka