Endast fossilfria drivmedel

Publicerad: 2019-10-15 09:10:28

Södertälje Hamn var först i hamnsverige att byta till fossilfritt bränsle. Sedan 2016 använder Södertälje Hamn det miljömässigt fördelaktiga drivmedlet HVO100 till sina fordon, maskiner och kranar.

– Vi kör våra maskiner helt fossilfritt, antigen på el eller HVO100, berättar Robert Tingvall, vd, Södertälje Hamn.

HVO100 är ett relativt nytt förnyelsebart drivmedel, känt för sin goda miljö- och klimatprestanda. HVO100 reducerar exempelvis utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent.

En chanstagning

– Eftersom HVO100 är en slags kopia på diesel behövde vi inte byta ut maskiner eller utrustning och övergången till fossilfritt har varit relativt enkel, förklarar Robert Tingvall men säger att fordonstillverkarna i början var skeptiska till att byta ut bränslet och ville inte ge några garantier ifall maskinerna inte klarade av omställningen.

HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. HVO100 innebär att drivmedlet till 100 procent består av HVO. Likheten med vanlig diesel gör att detta drivmedel inte krävt specialombyggda fordon eller tankanläggningar, vilket har gett låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

– Vi använder 150 000 liter HVO per år, informerar Robert Tingvall.

Eldrivna maskiner

För att ytterligare minska på miljöpåverkan har man utbildat sina anställda i Eco Driving och använder cyklar och elbilar i hamnområdet.

– Vi använder grön el som kommer från sol-, vind- och vattenkraft. Inom kort kommer en del av den el vi förbrukar komma från vår egna solsolcellsanläggning som just nu håller på att monteras upp på ett av våra magasintak, förklarar Robert Tingvall.

 

« Tillbaka