Erik spanar på hamnar i förändring

Hamnarna längs våra kuster och i de större sjöarna kan upplevas som statiska. De ligger där de alltid har legat, extremt få nya hamnar byggs och utifrån kan de se likadana ut år efter år. Men riktigt så är inte fallet.

Hamnar rör på sig

Städer växer, vilket i grunden är naturligt och bra. Urbaniseringstrenden är tydlig, människor vill bo där det finns arbeten. Detta i kombination med ökad globalisering och handel borde tala för att hamnar i citylägen också växer, men riktigt så är det inte. Orsaken är enkel. Hamnar är aktiva dygnet runt, fartyg kommer med en förkärlek för extremt tidiga ankomster, redo för lossning redan klockan 7 på morgonen. Precis som övrig industriell verksamhet skapas buller och ingen vill få sin nattsömn störd. Samtidigt behövs tomtmark för fler bostäder och det byggs bostäder allt närmare industrier och hamnar. Det gör att hamnar med centrala lägen stängs och nya byggs längre ut från städerna. I Stockholm ser vi det väldigt tydligt med bränslehamnarna Berg och Loudden som stänger 2018 och 2019. Och i Göteborg är gamla Frihamnen inte längre en hamn för diverse styckegods. Istället är exempelvis Prins Carl-Philip där och kör STCC ibland.

Hamnar säljs och slås ihop

Vi ser också en trend i Sverige där de kommunala hamnarna delas upp i hamnmyndighet och stuveri. Stuveridelen säljs till huvudsakligen privata företag. Det stora exemplet är naturligtvis Göteborg som idag har tre stora stuverier. Även Gävle Hamn har precis knoppat av sitt stuveri som ska säljas under hösten. Vi kan också se hur mindre hamnar slås ihop och fördjupar sitt samarbete med grannarna. Hallandshamnar skapades 2013, en sammanslagning av Varbergs och Halmstads hamn. Och i år slogs Umeå hamn och Finländska Vasa hamn ihop i nyskapade Kvarken Ports.

Hamnar specialiseras

Tittar vi riktigt långt tillbaka, strax efter andra världskriget, fanns det 350 hamnar i Sverige. Nu finns det drygt 50 stycken. Då var det styckegods som gällde och alla hamnar sysslade med det. Idag är hamnar mycket mer specialiserade. Få hamnar påstår att de gör allt idag, de flesta har ett fåtal större affärsområden som de specialiserar sig mer och mer mot.

Framtiden?

Mycket tyder på att dessa tre trender kommer att fortsätta i samma riktning, inget jag har sett hittills talar emot detta. Stora städer växer, och behöver yta för att göra det. Samarbeten blir nödvändigare mellan hamnar och verksamheter både för att kunderna önskar det och för att det ger ekonomiska fördelar. Hur detta påverkar Södertälje Hamn är frågor som jag, min ledning och våra ägare diskuterar intensivt. Det finns goda möjligheter för Södertälje Hamn med sitt geografiska läge nära snabbväxande Stockholm att utvecklas positivt. Vi har naturligtvis en tydlig vision om hur det kommer att bli om fem, tio och 25 år. Men om det blir så, det får framtiden utvisa.

/ Erik Froste

« Tillbaka