Havsbild

Förbättrade villkor i miljödomen

I början av året kom den efterlängtade miljödomen från Mark- och miljödomstolen gällande bränslehamnen i Södertälje. Trots att domen var en framgång valde Södertälje Hamn att överklaga delar av den. Nu har den slutliga versionen kommit och muddringsarbetet kan sättas igång.

Hamnen har nu fått en dom som nära överensstämmer med den ursprungliga ansökan. Den innehåller villkor som bidrar till att hamnutbyggnaden kan utföras på ett mer kontrollerat och miljömässigt sätt. Villkoren som ändrades handlar främst om hur muddringsarbetet i vattnet vid hamnutbyggnaden ska ske och vilka delar av de muddrade massorna som får läggas och täckas över i havet.

- Vi valde att överklaga de delar av domen som inte var rimliga, berättar Tomas Zackrisson, miljöansvarig Södertälje Hamn. Nu har vi fått villkor som ligger i nivå med Mälarprojektet och som är möjliga för oss att arbeta med.

Muddringen kommer att ske med stor försiktighet och med en teknik som minimerar den negativa miljöpåverkan. Svagt kontaminerade muddermassor kommer att deponeras i djupa hålor i havet och sedan täckas över med rena massor. Samtidigt täcks de underliggande stora mängderna förorenade massorna som legat på platsen i decennier.

- Att vi lägger massor i havet kommer inte att försämra målet för god vattenstatus eller miljökvalitetsnormen, försäkrar Tomas. De kommer snarare att förbättra förhållandena eftersom de döda djuphålorna kommer att täckas med rena muddermassor.

För Södertälje Hamn innebär den slutgiltiga domen att delar av det större planerade muddringsarbetet kan påbörjas redan strax efter årsskiftet. Detta har efterfrågats av de bränslekunder som har behov av att öka sina bränslevolymer inom snar framtid.

« Tillbaka