Framgångsrik första bunkring av LNG

Publicerad: 2019-10-15 10:08:57

Den första LNG-bunkringen i Södertälje Hamn från fartyg till fartyg genomfördes den 12 september 2019. LNG-bunkringen var inte bara den första i Södertälje Hamn utan även den första bunkringsoperationen i Östersjön som genomfördes samtidigt som lossning av bränsle (SIMOPS = Simultaneous Operations) skedde, vilket kräver extra säkerhetsåtgärder.

– Den första ship-to-ship bunkringen med LNG vid kaj i Södertälje Hamn var framgångsrik med gott samarbetet mellan terminal- och hamnpersonal samt besättningen på fartygen. Hållbara bränslealternativ, som LNG, är ett steg i rätt riktigt för Södertälje Hamn som arbetar strategiskt för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Genom att stödja utvecklingen av lösningar som är både affärs- och miljömässiga investerar vi i hamnens framtid, förklarar Åsa Boström, verksamhetscontroller Södertälje Hamn.

Ett års förberedelser

150 ton flytande naturgas bunkrades mellan fartygen Kairos, världens största bunkerfartyg för flytande naturgas (LNG), och Ternsund på uppdrag av finska bränsleförsörjningsföretaget NEOT (North European Oil Trade).

Själva genomförandet av bunkringen vid kaj tog cirka fyra timmar men hade föregåtts av mycket arbete och ett långt planerande. Ungefär ett år har man förberett sig på att kunna bli en hamn där ship-to-ship bunkringar kan ske.

Säker bunkring

– Vid bunkring av LNG vidtas en rad säkerhetsåtgärder. För att kunna genomföra denna operation har vi under lång tid innan arbetat med att upprätta rigorösa driftrutiner, riskanalyser och checklistor för att säkerhetsställa en säker bunkring, allt på både svenska och engelska berättar Åsa Boström.

Flytande naturgas (LNG) minskar utsläppet av flera miljöskadliga ämnen, speciellt svavel, kväve och koldioxid. LNG (Liquid Natural Gas) är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten.

« Tillbaka