Gammal kaj byggs om för Lantmännens export

I Södertälje Hamns uthamn finns en gammal dykdalbkaj som byggdes på 50-talet. Kajen har under en längre tid varit i dåligt skick och en stor arbetsmiljörisk. Därför är den nu stängd för att byggas om och anpassas för spannmålsexport.

En dykdalb är en förtöjningsanordning som består av flertalet sammansnörda pålar fästa i botten. Dykdalben används för att förtöja eller bära av fartyg. På 50-talet var fartygen betydligt mindre och konstruktionerna gjordes på ett annat sätt än i dag. De gamla dykdalberna bestod av trästolpar som gungade med när fartyget förtöjde och knuffade till den.

Den nya kajen kommer att bestå av sex dykdalber med fyra 25-metersrör vardera och kunna ta emot fartyg med maximal längd på 130 meter. Mellan 10 och 30 fartyg anlöper kajen varje år. Konstruktionen kommer inte att gunga med utan blir helt fast, som en vanlig kaj. Hela projektet kostar drygt 6,5 miljon kronor och kajen beräknas hålla i minst 50 år.

- Svenska Undervattensentreprenader AB, SUAB, har ansvarar för ombyggnationen, berättar Tommy Engström, trafikchef Södertälje Hamn. De har skött arbetet väldigt bra och hittills är vi mycket nöjda.

Den 1 juni i år öppnar kajen igen. Då ska den användas för utlastning av spannmål från Lantmännens siloanläggning. Lantmännen exporterar cirka 50 000 ton spannmål varje år, mer eller mindre beroende på hur givande årets skörd varit. En del av spannmålen exporteras utomlands men en viss del går inrikes, bland annat till lantmännens egen etanolfabrik i Norrköping.

« Tillbaka