Jämlikhet i fokus på Södertälje Hamn

Hamnverksamheten är historiskt sett en mansdominerad bransch. För tio år sedan arbetade enbart män som stuveriarbetare på Södertälje Hamn. I dag är däremot läget, och även arbetsmiljön, en helt annan.

Många förknippar stuveriarbetet med hårt arbete, obekväma arbetstider och tunga lyft. Och så är det fortfarande, till viss del. På kajerna lastas det av allt från stora husmoduler till broelement som väger flera hundra ton. Men i dag utförs i stort sett allt arbete med maskiner och avancerade verktyg. Arbetet som stuvare kräver snarare mer skärpa, snabbhet och smidighet än styrka. Man eller kvinna, spelar ingen större roll.

- Vi ser bara positivt på att fler kvinnor vill arbeta som stuvare, säger Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn. Mångfald berikar och bidrar till ett bättre arbetsklimat och en öppnare och modernare bransch. Vi ser gärna att fler kvinnor söker sig hit.

I dag är 16 procent av stuveriarbetarna på Södertälje Hamn kvinnor. Detta är en väg i rätt riktning, jämfört med tio år sedan, då siffran var 0. Fördelarna med blandade grupper är många. En av de mest påtagliga är jargongen i arbetsgruppen, som nu har lättats upp. En annan är att fler perspektiv finns representerade i förbättringsarbetet.

- Stämningen i gruppen är bra, vi kan skratta och skoja med varandra. Vi jobbar på samma villkor som killarna och om du avancerar beror det på din egen vilja och prestation snarare än på vilket kön du har, säger Alexandra Söderlund, stuvare Södertälje Hamn och som syns på bild.

- Vi utför samma arbetsuppgifter, men har ett annat sätt att se på saker och kan tillföra nya perspektiv hur saker kan göras rent praktiskt. Jag tror det är bra att vi kan bidra med olika synsätt. Det gynnar arbetsklimatet, menar Fanny Norlind, stuvare Södertälje Hamn.

« Tillbaka