Bränslefartyg

Marine Fuels expanderar med Södertälje som bas

Den 1 januari 2017 börjar Neste distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från bränslehamnen i Södertälje. Neste betjänar i första hand Storstockholmsregionen, men levererar vid behov lågsvavligt fartygsbränsle även till andra hamnar på den svenska ostkusten.

Neste är en av världens ledande producenter av förnybar diesel, och skapar även förnybara lösningar åt flyg- och plastindustrin. Fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får idag ha ett svavelutsläpp på högst 0,1 procent. I Nestes sortiment finns två lågsvavliga bränslen, Neste MDO DMB och Neste RMB, som uppfyller detta krav. Nästa år börjar bolaget sälja Neste RMB i Sverige. Från terminalen i Södertälje Hamn distribueras bränslet med tankbilar.

- Södertälje har ett utmärkt strategiskt läge för vår bunkringsverksamhet på den svenska ostkusten, berättar Jacob Granqvist, Neste Marine Fuels and Services. Vi ser en enorm potential i området och detta är en långsiktig strategisk satsning. Vi är mycket glada för den positiva inställningen och stödet från Södertälje Hamn. För tillfället ser vi tillsammans på hur vi kan utöka serviceutbudet för våra kunder och hur vi kan utveckla Södertälje till ett attraktivt bunkringsalternativ.

Samtidigt som marknadsområdet vidgas i Sverige kartlägger Neste nya framtida marknader i Nordeuropa.

- Våra fartygsbränslen är en bra lösning om man vill sänka svavelutsläppen till följd av den strängare regleringen, avslutar Jacob. Det krävs inte några investeringar eller ändringar ombord på fartygen för att använda dessa bränslen.

- På Södertälje Hamn har vi sett en ökad efterfrågan på lagringskapacitet för bränsle under en längre tid, säger Per Fredman, försäljningschef Södertälje Hamn. Vi är glada över att en så viktig marknadsaktör som Neste väljer vår hamn.

« Tillbaka