Ny regel för containervägning från 1 juli

Den 1 juli träder en ny regel i kraft, som innebär att till alla containrar måste ha ett signerat intyg medföljande från godsägaren. Intyget heter VGM (Verified Gross Mass) och verifierar exportcontainerns totala vikt.

Syftet med den nya regeln är att minska risken för olyckor eller haverier som orsakas för att vikten inte deklarerats rätt. Regeln är ett tillägg till SOLAS, Safety of Life at Sea Convention. Det är avlastarens ansvar att containern har verifierad vikt.

Hamnens rutin för vägning av container enligt SOLAS/VGM

För att vi ska kunna göra en vägning behöver den föraviseras senast kl. 12 arbetsdagen innan container ankommer hamnen. Skicka den via mejl till trafik@soeport.se, med informationen:

  • containernummer
  • bokningsnummer
  • faktureringsadress.

Priser

Föraviserad container: 450 kr/vägning
Ej föraviserad container: 850 kr/vägning

Regler för planhyror gäller som vanligt.

Mer information finns hos International Maritime Organization, eller hos vår trafikavdelning: trafik@soeport.se.

« Tillbaka