Ny regel ska göra containerfartygen säkrare

Den 1 juli i år träder en ny regel i kraft, VGM eller Verified Gross Mass. Den innebär att alla containerfartyg måste ha intyg från godsägaren som bekräftar exportcontainerns vikt.

Vad ett fartyg lastas med vet man. Men hur mycket godset väger har inte alltid stämt överens med verkligheten. Det kan påverka fartygets vikt och balans, som i sin tur kan leda till olyckor till havs.

Syftet med den nya regeln är alltså att minska risken för olyckor eller haverier som orsakas för att vikten inte deklarerats rätt. Regeln är ett tillägg till SOLAS, Safety of Life at Sea Convention. För Södertälje Hamn innebär det att vi inte får lasta ombord en exportcontainer utan signerat intyg. Containern måste ha verifierad vikt innan den kommer till terminalen. Många är oroliga för vad som händer om en exportcontainer kommer till hamnen utan intyg.

- Vi har fått många frågor om vi kan väga en container i hamnen, berättar Per Fredman, försäljningschef Södertälje Hamn. Det kan vi göra i hamnens närområde, mot en avgift. Hamnen måste få ett uppdrag av godsägaren att väga containern, för att vi ska kunna utfärda ett intyg i dennes namn. Men ansvaret för att verifierad vikt är korrekt ligger alltid helt på godsägaren, som också är ansvarig för eventuella extra kostnader som uppstår.

Mer om den nya regeln kan du läsa här.

« Tillbaka