ODEC bygger ut och investerar för framtiden

En av de starka aktörer som är verksamma i Södertälje Hamns bränsleterminal är ODEC Tankstorage AB. De är ett oberoende lagringsbolag som sedan 1996 hyr ut cisterner för bränsle i hamnen. Nu bygger de ut för att öka volymhanteringen i den expansiva regionen.

ODEC är verksamma i tre hamnar i Sverige idag; Södertälje, Göteborg och Helsingborg. Till Södertälje Hamn, som är den största, kommer bränsle med fartyg för att lagras i ODECs cisterner. Därifrån fraktas bränslet vidare med båt eller lastbil till kunder runt om i regionen. I sina åtta cisterner kan ODEC förvara 39 000 kubik bränsle. Nu bygger företaget en cistern till med kapacitet för ytterligare 6 000 kubik. Den kommer att stå färdig i början av 2016 och är anpassad för att hantera förnybart bränsle.

- Det bränsle vi hanterar idag är till största delen förnybart, berättar Martin Oscarsson, vd ODEC Tankstorage. Det är viktigt att vi utvecklar vår kapacitet efter kundernas behov och just nu är behovet av att lagra förnybart bränsle stort. Vi får se hur det utvecklar sig när de två stora bränslehamnarna i Stockholm stänger sina terminaler.

Hanteringen av bränsle ställer mycket höga krav på säkerheten. På frågan om hur riskabelt det är att frakta och lagra så stora mängder bränsle svarar Martin att säkerhetskraven är på en väldigt hög nivå.

- Det är klart att det inte låter bra när man pratar om flera tusen ton bränsle, säger Martin. Men vi som arbetar i branschen vet hur intensivt och noggrant säkerhetsarbetet är. Vi träffas ofta för att samarbeta över bolagsgränserna, lära oss av varandra och förebygga olyckor. Även Södertälje Hamn är noga med sitt säkerhetsarbete och har gjort stora investeringar för sina kunders skull.

I dag har Södertälje Hamn tillstånd att hantera 1 200 000 ton bränsle i sin bränsleterminal. En ansökan om tillstånd att hantera 2,2 miljoner ton har skickats in till Mark- och Miljödomstolen. Därmed ökar kapaciteten rejält och kunderna kan säkerställa bränsleförsörjningen till Stockholmsregionen via Södertälje istället för Stockholm och Nacka.

- Vi är mycket intresserade av att utveckla verksamheten här. Läget passar perfekt, med närheten till Stockholm och lättillgängliga kommunikationsvägar, avslutar Martin. Vi har en stor markyta som vi kan expandera och utveckla vid behov.

« Tillbaka