Ökat tryck på hamnen leder till fler anställningar

Stockholm växer, handeln och tillverksindustrin går bra och behovet av fler bostäder ökar kraftigt. Tre faktorer som bidrar till ökade volymer på Södertälje Hamn. Därför kan nu tre nyanställda, en praktikant och nio nya extraarbetare hälsas välkomna till verksamheten.

Vikten vid att utöka sin personalpool visar sig så snart en medarbetare går i pension eller när verksamhetens volymer av till exempel bilar, husmoduler och byggmaterial ökar. Då behövs mer stuverikraft på kajerna och strateger på kontoret. Per Öberg, som tidigare arbetat på hamnen, Fanny Norlindh och Emil Nyberg, som hyrts in extra vid behov, har nu anställts på heltid.

- Fördelen med att anställa ur vår extrakår är att vi är mer säkra på att vi får de kompetenser vi söker, berättar Tommy Flink produktionschef Södertälje Hamn. Vi har haft en bra tillväxt 2015 och som det ser ut nu fortsätter trenden 2016. Det kan bli ytterligare anställningar längre fram om det fortsätter i den här takten.

På Södertälje Hamn arbetar nu 37 fasta stuveriarbetare och ett 15-tal personer extra upp till fem dagar i veckan. Under de kommande åren kommer ett par anställda gå i pension och då är det viktigt att hitta ny kompetens. Dessutom har nio nya personer tagits in, och börjat utbildas för att kunna arbeta extra.

Förutom nyanställningarna kommer även Marten Afrem välkomnas till en praktikplats under våren. Han läser arbetsledning och tredjepartslogistik på Södertäljes Yrkeshögskola. Det är en två-årig utbildning som tagits fram tillsammans med företag i logistikbranschen och som baseras på kunskapsbehoven de söker.

- Vi är väldigt glada över att den relativt nystartade logistikutbildningen i Södertälje börjar ge resultat, säger Tommy. Vi ser ett ökat behov av kompetens inom logistik framöver.

Prenumerera på våra lediga jobb.

« Tillbaka