Branövning 160929

Övning som minskar risken för olyckor

Publicerad: 2016-10-10 13:42:20

Vad händer om det börjar brinna i en cistern? Eller om vi drabbas av översvämningar? Och hur länge klarar sig depån utan ström? De är några av frågorna som nu utreds av Södertälje Hamn, Räddningstjänsten, Miljökontoret, Inter Terminals, Odec, St1, AGA och Kemetyl.

Följdeffekter som kan uppkomma vid en olycka på grund av verksamheters lokalisering och närhet till varandra kallas dominoeffekter. För att identifiera dessa och förhindra eller minska följderna av en allvarlig olyckshändelse genomförs nu en dominoeffektsutredning. En del av utredningen innebär praktiska övningar.

- Risken för olyckor i bränslehamnar är låg, berättar Hans Mårtensson, depåchef på ST1 i Södertälje. Men det är ändå viktigt att kontinuerligt arbeta med förebyggande åtgärder och öva på händelser som skulle kunna inträffa för att kunna begränsa följderna av en sådan olycka.

Den enda stora cisternbrand som inträffat i Sverige skedde i Nynäshamn 1956. Men även om olyckor är ovanliga är det viktigt att öva. Därför genomfördes den 29 september en fingerad cisternbrandsövning på bränsledepån i Södertälje Hamn, tillsammans med Släckmedelscentralen AB, SMC. SMC är en beredskapsorganisation som tillhandahålla kunskap och utrustning som snabbt kan sättas in vid mycket stora bränder eller industriolyckor inom oljeindustrin.

Under övningen aktiverades utrymningslarmet i bränslehamnen. Den lokala räddningstjänsten utförde livräddning på en person som spelade skadad och påbörjade kylning av den närliggande cisternen för att undvika att den antändes av värme. Därefter kom SMC med sitt artilleri med mobila enheter och ”släckte” den cistern som i teorin brann.

- Övningen gick bra och den hjälper oss bli ännu bättre, avslutar Hans. Vi har gått igenom detaljer vi kan slipa på och tittat på nya infallsvinklar. Jag är tacksam för de kompetenta medarbetare vi har på Södertälje Hamn, Södertörns brandförsvarsförbund, Stockholms brandförsvar, St1 och övriga aktörer i bränslehamnen.

« Tillbaka