På resande fot för att hitta smartare lösningar

I början av maj reste fyra personer från Södertälje Hamn för att hitta smartare sätt att arbeta på. Destinationen var Lettland och ett besök till UPB, en av hamnens kunder, med säte och fabrik i Liepaja.

UPB tillverkar och exporterar stora mängder betongelement till Sverige. Elementen används till olika byggen i Mälardalsregionen så som shoppingcenters, skolor bostadshus. Behovet är stort och därför går nu fabriken i Liepaja, som ligger 25 mil från huvudstaden Riga, för högtryck. Upp till ett par gånger i månaden anländer en så kallad coaster lastad med 1 500 - 2 200 ton betong från Liepaja till Södertälje.

Under den senaste tiden har UPB intensifierat sina skeppningar och ökat sina volymer av gods till Södertälje. Det har i sin tur även påverkat logistiken på Södertälje Hamn och därför har en värdeflödesanalys, VSM, påbörjats. I analysen kommer allt från effektiviseringsmöjligheter till tidsbesparing för alla parter gås igenom. Under besöket till Liepaja besöktes även det stuveri som UPB använder sig av vid lastning.

- Det är viktigt att vi går igenom allt, från smått till stort, säger Per Fredman, försäljningschef Södertälje Hamn och en av deltagarna på besöket. Vår önskan är att täcka så stor del som möjligt av logistikkedjan i vår värdeflödesanalys.

Insikterna efter besöket var många och nyttiga. För att förstå och kunna påverka hanteringen av gods är det viktigt att alla parter öppnar upp för diskussioner och ökar förståelsen för varandras arbete. I det här fallet, allt från när godset lastas på och lämnar fabriken i Liepaja till lastat fartyg, ankomst och vidare transport från Södertälje Hamn.

- Tack vare besöket lärde vi oss till exempel att viss hantering som sker i Liepaja, som ger oönskad effekt för vår hantering i Sverige, inte riktigt går att göra annorlunda då de lastar fartyget. Bara det är en nyttig insikt som vi kan förmedla till vårt stuveri, avslutar Per.

« Tillbaka