Södertälje Hamn digitaliserar godshanteringen

Publicerad: 2021-02-02 08:42:53

Södertälje Hamn tar emot stora volymer av gods årligen. Södertälje Hamn står för en tredjedel av Sveriges nybilsimport, cirka 120 000 bilar per år och nu kommer stora delar av bilhanteringen att automatiseras med hjälp av en mobil applikation.

För att underlätta hanteringen av stora volymer av gods testar hamnens personal som hanterar lossning av gods den mobila applikation, Hogia Terminal WorkIt. Applikationen digitaliserar manuella arbetsmoment och ger ökad operationell kontroll.

– Vi kan lossa ca 1400–1500 bilar på ett fartyg och för att spara in onödiga moment var det viktigt att ta fram ett system som var enkelt att handha och då landade vi i att använda oss av mobiltelefoner och låta leverantören Hogia Logistics vidareutveckla en app för att kunna köra bilflödena i, säger Tomas Zackrisson, IT-ansvarig, Södertälje Hamn.

Optimerar flödet

Så fort en bil körts av färjan och parkerats på terminalområdet kan personalen omgående skanna personbilens unika streckkod och via mobilens GPS-system få förslag på aktuell plats. När bilen har positionerats markeras den som lossad och klar. En kartvy, baserad på Google Maps ger överblick var på området allt gods står parkerat. Då alla moment är digitaliserade underlättar det en automatiserad fakturering av hyra och utförda arbetsmoment.

– Vi har precis börjat använda WorkIt och siktar på att köra full drift till årsskiftet och även använda den för lastning av bilar, berättar Tomas Zackrisson.

Bättre logistik

– Nu kan vi få koll på när och var bilarna har parkerats, vi kan göra efterkontroller på arbetsorder och får ett säkert underlag för fakturering, förklarar Tomas Zackrisson.

Appen kan också användas för andra typer av flöden som trailers, General Cargo och bulk.

– Ett nytt parkeringsgarage med plats för 2000 bilar är på gång och det är en av anledningarna till att vi började titta på att digitalisera våra bilflöden. Idag har vi cirka 5000 parkeringsplatser och systemet gör att vi får en helt annan överblick över de parkerade enheterna, avslutar Tomas Zackrisson.

« Tillbaka