Södertälje Hamn – ett grönt alternativ

Publicerad: 2019-11-18 13:31:47

Effektiva, snabba och miljövänliga transporter – något som blir allt mer efterfrågat i takt med att klimatfrågan seglat upp som en av vår tids viktigaste utmaningar.

– En så strategiskt viktig hamnaktör som Södertälje Hamn måste prioritera miljöfrågan, säger Robert Tingvall, vd, Södertälje Hamn. Vi väljer att investera i lösningar som skapar affärsnytta för vår egna verksamhet, såväl som nytta för miljön. Vi är bland annat den första hamnen i Sverige att bli miljöcertifierad. Vi vill inte bara prata om en grönare hamn, vi vill på riktigt visa vägen dit, i allt vi gör.

Femtio procent av Sveriges befolkning bor inom en radie på 30 mil från Södertälje Hamn. Med sitt läge mellan två europavägar och tre stambanor i en av Nordens mest expansiva regioner, har hamnen en betydande roll för export- och importindustrin i Sverige.

Från väg till vatten – ett klokt miljöval

Från och med hösten 2017 är Södertälje Hamn klassificerat som en IVV-hamn, inre vattenvägar. Det innebär att fartyg som är anpassade för inlandssjöfart och IVV-certifierade får hanteras i Södertälje Hamn.

– Genom att transportera material på vatten istället för på vägar kan vi spara både miljömässigt och ekonomiskt stora resurser. Nu tar det endast en natt att transportera gods mellan Stockholmsregionen och västkusten via vatten och järnväg.

Fossilfritt, LED och Eco driving

Tänket kring hållbarhet och miljönytta syns också i den egna verksamheten. Södertälje Hamn var först i hamnsverige med att byta till fossilfritt bränsle – sedan 2016 används det miljömässigt fördelaktiga drivmedlet HVO100 till fordon, maskiner och kranar. Södertälje Hamn var också tidigt ute med konvertering till LED-belysning inom hamnområdet. För att ytterligare minska miljöpåverkan har man utbildat anställda i Eco Driving och använder cyklar och elbilar i hamnområdet.

Solcellsanläggning

I september stod Södertälje Hamns första solcellsanläggning klar och ambitionen är att på sikt bygga fler. Solcellsanläggningen installerades på taket till ett av magasinen och producerar solel motsvarande cirka 25 procent av den elförbrukning som hamnen har idag.

– Vi vill inte bara vara Stockholmsområdets närmaste hamn, vi vill och ska vara den mest gröna och effektiva för att göra oss konkurrenskraftiga, säger Robert Tingvall avslutningsvis.

Viktigt för Sverige

Södertälje Hamn är ett helägt dotterbolag till Telge AB, som ägs av Södertälje kommun. Så här säger kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Boel Godner om Södertälje Hamns miljöarbete:

– Vi måste minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. Vi är en ansvarstagande kommun med en egen hamn som ser till att transporterna går så smidigt tillväga som möjligt – det är viktigt för Södertälje, det är viktigt för Stockholmsregionen och det är viktigt för Sverige, avslutar Boel Godner.

Den här artikeln är en sammanfattning av den som är publicerad i Baltic Transport Journal, nummer 5 2019.

« Tillbaka