Södertälje Hamn jobbar för säkrare transporter

När miljontals liter flygbränsle ska fraktas till Bromma flygplats betyder det att tusentals lastbilar måste köra genom Stockholm på några av de mest trafikerade vägarna. Södertälje Hamn är en av parterna som nu förespråkar inlandssjöfart för säkrare transporter av bränsle.

Varje år tankas flygplanen på Bromma flygplats med 55 000 000 liter bränsle. Idag är det i huvudsak fossilt bränsle, i framtiden förhoppningsvis förnybart. Oavsett vilket bränsle flygplanen använder kommer det levereras stora mängder flygbränsle till Bromma, som tidigast kan stänga 2038 enligt nuvarande beslut.

För att leverera bränsle används idag cirka 1 500 lastbilar varje år som kör mellan Bergs Oljehamn i Nacka och Bromma flygplats. De kör lastade dit, och tomma tillbaka. 21 kilometer enkel resa, på några av Sveriges mest trafikerade vägar. Lastbilar i mängder på Södra länken, Essingeleden och slutligen de kraftigt trafikerade vägarna 275 och 279. Den tunga trafiken leder till buller och allvarliga olyckor, samtidigt som lastbilarna släpper ut stora mängder koldioxid och gör Stockholm svårframkomligt. Både Bergs Oljedepå i Nacka och Louddens oljehamn i Frihamnen kommer att stängas för att göra plats för bostäder. Bränslevolymerna kommer istället flyttas till Södertälje som blir den enda kvarvarande bränslehamnen i Stockholms län.

Södertälje Hamn har därför tillsammans med Sjöfartsverket, Trafikverket, Stockholm stad och Avatar Logistics resonerat kring hur man ska sköta transporterna av bränsle och samtidigt minska miljöpåverkan, trängsel, olyckor och buller. Förslaget är att använda inlandssjöfart för att frakta bränslet från Södertälje i nya fartyg som drivs på naturgas. Fartygen skulle kunna köra hela vägen till Bällstaviken och Ulfsunda industriområde som bara ligger 500 meter från Bromma flygplats. På plats finns redan de cisterner som krävs för att mellanlagra bränslet.

Fördelarna är uppenbara. Både antalet olycksfall och belastningen på vägnätet minskar. Dessutom ersätts de tunga lastbilar som tidigare kört genom staden med tysta, miljövänliga fartyg. Samtidigt finns det stora utmaningar. Sedan 50-talet har praktiskt taget alla transporter skett med lastbil i Stockholm och vi är därför inte vana vid inlandssjöfart i öarnas stad. Att Sverige ligger efter när det gäller inrikes sjöfartstransporter blir tydligt i jämförelser med exempelvis Nederländerna eller Tyskland där den här typen av transporter är mångdubbelt vanligare.

Under hösten pågår ett intensivt arbete med att säkerställa att projektet är tekniskt möjligt att verkställa. En av de absolut viktigaste aspekterna är att säkerhetsställa att vattenkvaliteten i Mälaren, som är en stor dricksvattentäkt för många, inte blir påverkad av ett eventuellt bränsleutsläpp. På kontinenten förespråkar myndigheterna bränsletransporter via inlandsjöfartsfartyg då olycksrisken är mindre än lastbilstransporter vilket är en viktig omvärldsanalys att ha med i diskussionerna. Moderna inlandssjöfartsfartyg har helt andra manöveregenskaper och är byggda så att risken för bränsleutsläpp minimeras. Vi lär få anledning att återkomma i frågan eftersom de flesta ser fram emot att finna en lösning på koldioxidutsläpp, lastbilsköer, olyckor och buller.

« Tillbaka