Måns Frostell, vd Södertälje Hamn

Södertälje Hamn – porten till Mälardalen

Publicerad: 2023-03-31 08:30:00

Efter drygt ett år som vd för Södertälje Hamn har Måns Frostell blivit varm i kläderna och blickar framåt. I den här intervjun berättar Måns om vad händer i hamnen under 2023, ansökan om EU-bidrag och hamnens betydelse för Södertälje.

Redan vid ankomst märker du Södertäljes Hamns unika läge; tågen på järnvägen svischar förbi, sorlet från europavägarna hörs på avstånd och så klart vattnet som slår mot kajen. Om Södertälje och Mälardalen vore en person, skulle hamnen vara hjärtat och järnvägen, farleden och europavägarna blodomloppet ut i regionen.

Måns Frostell är som vanligt på bra humör och vi sätter oss på hans kontor för att prata om Södertälje Hamn och deras framtidsplaner.

Hej Måns! Vi har kommit en bit in i 2023, hur ser resten av året ut för Södertälje Hamn?

– En jättespännande sak som vi håller på med just nu, är en förstudie som vi faktiskt begärt EU-pengar för och det kallas CEF-ansökan (Connecting Europe Facility).

– Parallellt med det pågår massa andra intressanta saker. Till exempel så bedriver Sjöfartsverket ett stort projekt som kallas för Landsortsfarleden där vi är med i styrgruppen. Där utreder vi och tar fram en alternativ farled från Landsort, längst ut i havsbandet, till Södertälje Hamn. Den nya farleden, som planeras vara klar 2026, möjliggör att vi kan ta emot större fartyg, men framför allt blir det en säkrare farled och passage för alla båtar.

– Sen ska vi fördubbla vår solcellsanläggning, i dagsläget så kommer 25 procent av vår elförbrukning från våra egna solceller – vilket är superkul! Vi går mer och mer åt el-hållet, våra kommande truckar är till exempel eldrivna.

Den där ansökan om EU-bidrag låter som en spännande och bra möjlighet för er på Södertälje Hamn. Vad är målet och syftet med ansökan?

– Målet med bidraget och förstudien är att identifiera vad som behöver göras för att hantera och tillgodose våra kunder på ett hållbart sätt. Exempelvis vill vi elektrifiera den sista biten av järnvägen, idag har vi ett diesellok som drar vagnarna sista biten. Vi vill kunna erbjuda fartygen landström när de ligger i hamn, så behöver de inte använda sina hjälpmotorer.

– Men vi vill också kunna möta det ökade behovet av godsflöden. Då behöver vi se över och utveckla vår infrastruktur. Till exempel förstärka kajer och elektrifiera vår maskinpark. Vi vill vara en USP (unique selling point), en anledning till att företag etablerar sig i Södertälje och Mälardalen. Just nu går vi i väntans tider, beslut om ansökan får vi i maj 2023.

På vilket sätt är Södertälje Hamn en USP?

– Vi har ett unikt läge med två europavägar och tre järnvägsspår precis vid hamnen. Vi är stockholmsregionens närmaste godshamn. Vi arbetar också hela tiden med våra miljöförbättrande projekt, vi driver våra befintlig maskinpark helt på HVO och förnybar el.

– Bara en sådan sak att elektrifiera sista biten av järnvägen öppnar upp för många företag som vill ha en helt fossilfri logistikkedja.

– Så vi är en USP för företagen i regionen, en anledning till att etablera sig här kan vara att vi som hamn finns och att vi arbetar för en grönare godslogistik. Det är något som vi hoppas och vet att företag tar hänsyn till när de letar efter en plats för exempelvis sitt nya lager.

Om vi blickar ännu längre fram, var befinner sig Södertälje Hamn om några år?

– Under 2022 ökade vi vår omsättning och vi har en hög ambitionsnivå. Men det viktigaste är att vi ska fortsätta med vårt hållbarhetsarbete och framför allt hela tiden arbeta efter en så hög kundnöjdhet som möjligt.

Tack så mycket för intervjun! Det var min sista fråga. Eller är det något som du vill tillägga?

– Tack själv, det skulle i sådana fall vara att upprepa våra viktiga ledord; läge, hållbarhet och flexibilitet!

« Tillbaka