Södertälje Hamn tar tempen på Sverige

Under 2015 har både Bil Sweden och Södertälje Hamn rapporterat om ökade volymer av importerade bilar. Prognosen under 2015 slog i taket och för Södertälje Hamns del landade siffran slutligen på drygt 110 000 hanterade bilar.

Bilar på järnväg ökade med hela 65 procent och andelen bilar via sjöfart med 20 procent, jämfört med året innan. Positivt för miljön är också att antalet miljöbilar med lägre fossil förbränning ökat. Nyregistreringarna av supermiljöbilar, i huvudsak elbilar och laddhybrider, ökade med 84 procent i Sverige under 2015.

- Juni, juli, oktober och november var de månader som flest bilar anlände hit till hamnen, berättar Tommy Flink, produktionschef Södertälje Hamn. November slog i taket med hela 12 000 bilar. När det händer är det hektiskt för personalen här på hamnen och vi får ta in extra personal för att snabbt kunna förflytta alla bilar.

Det finns flera anledningar till att en ökad import av nyregistrerade bilar är bra för Sverige. Dels är det bra för tillväxten och jobben. BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar att hushållens utgifter för bland annat bilinköp är en viktig faktor bakom tillväxten i svensk ekonomi. Dessutom ersätts gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, vilket är positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Att importen av bilar ökar visar också att Sverige går bra nu. Svensk BNP ökade under 2015 och förväntas fortsätta öka även i år.

- Att använda statistiken på importerade bilar är nästan som att ta tempen på Sverige, säger Per Fredman, försäljningschef Södertälje Hamn. Man ser direkt på den volym vi hanterar när vi har köpstarka hushåll och låga räntor. Förra året mådde Sverige bra. Och som det ser ut nu kommer vi att må bra även i år.

Årets två första månader har börjat bra i hamnen. Januari var den bästa januari sedan 2012 och februari var den näst bästa månaden någonsin med 11 788 hanterade bilar. På Södertälje Hamn prognostiserar vi att bilvolymen kommer att landa på samma siffra som 2015, alltså minst 110 000 importerade personbilar.

« Tillbaka