Söderenergi natt

Södertälje Hamns varmaste kund

När du anlöper Södertälje Hamn kan du se Söderenergis värmeverk på andra sidan vattnet. Där produceras fjärrvärme och el av sådant som vi andra slänger i papperskorgen. Söderenergi är dessutom Södertälje Hamns största kund.

Söderenergi producerar fjärrvärme till ungefär 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Cirka hälften av den totala bränslevolymen på 1 miljon ton anlöper till Söderenergis egen hamn. Där ansvarar Södertälje Hamn för bemanning, planering och utrustning. På ett år blir det cirka 200 fartyg som lossas.

- Hamnen är en förutsättning för vår verksamhet, berättar Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergis bränsleenhet. Vi transporterar material med både båt, järnväg och lastbil och de fyller alla olika behov. Det minskar sårbarheten i affären. Transporter på vägar är mer känsliga för väder och olyckor. Det såg vi exempel på i somras med den stora broolyckan i Södertälje.

Hos Söderenergi eldas inte hushållssopor som många tror. Istället används kontorsavfall, returflis och skogsbränsle, som lagras i de stora cisternerna på området. Kontorsavfall är allt från gamla mockasiner som använts inom sjukvården, till kasserad kontorsinredning. Skogsbränsle är till exempel spån som blivit över från skogsindustrin. Returflis är bränslen som återvunnits från husrenoveringar och byggen. År 2015 var 94,4 procent återvunna och förnyelsebara bränslen.

- Vår kärnaffär handlar om att sluta kretsloppet genom att ta hand om det som tickar ut ur samhället, säger Olle. På så sätt minskas det avfall som annars går till slutdeponi. Det är ett viktigt uppdrag som vi är stolta över.

Avfallet som kommer till Söderenergi är noga kontrollerat och kvalitetssäkrat för att möta strikta miljökrav. Målet är att vara i framkant när det kommer till miljömässiga lösningar. Samarbetet med Södertälje Hamn gör det arbetet enklare. Ett exempel är att Södertälje Hamn varit drivande i att installera sprinklersystem på Söderenergis kaj. Syftet är att minska dammet från returflisen.

- Södertälje Hamn trimmar hela systemet och förbättringarna kommer kunderna till godo. Om jag skulle beskriva samarbetet i tre ord skulle det vara: engagerat, framåtriktat och resultatorienterat. Engagerat för att de har stor förståelse för verksamheten. Framåtriktat för att de tänker framåt i alla lägen, oavsett om det gäller de kommande fyra timmarna eller de kommande fyra åren. Och resultatorienterat därför att de alltid har fokus på att leverera rätt tjänst i rätt tid, avslutar Olle.

« Tillbaka