Klocka

Summering av 2017 och prognos för 2018

Publicerad: 2017-12-20 10:00:19

Om några få dagar är det dags att stänga 2017 och börja blicka in i ett helt nytt år. Ska 2017 sammanfattas med ett ord för hamnen är det: rekord. Bil- och flytande bulkvolymerna slår nya rekord. Hanteringen av byggmaterial blir en större och större del av det dagliga arbetet och många intressanta projekt är på väg in. Resultatet är bra och vi har fokuserat på att investera i framtiden.

Hela hamnen har under 2017 genomgått ett rejält ansiktslyft och blivit rustat för att bli en ännu bättre hamn. Underhållsmuddringen av bränslehamnen är klar, elnätet i hela sydhamnen är moderniserat, en ny järnvägsövergång finns på plats och järnvägen inne i Sydhamnen är upprustad, säger Robert. Vi har också nya motoriserade grindar, nya länsar och nya elbussar och bilar. Alla de här sakerna sammantaget gör Södertälje Hamn väl rustat för ett stundande 2018. Fler kunder är på väg in och det är viktigt att kunna erbjuda kvalitet samtidigt som det finns ett medvetet miljöarbete i botten.

Resan mot en grönare hamn fortsätter

- Vi har genomfört en certifiering enligt en ny standard av vårt miljö- arbetsmiljö och kvalitetsarbete, berättar Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn. Det känns jättekul och är ett kvitto på att vårt arbete fungerar, fortsätter han.

Miljön har alltid varit ett viktigt fokus för Södertälje Hamn och under 2017 var miljöarbetet om möjligt ännu mer på tapeten. Det har också gett resultat.

- Vi kör våra maskiner helt fossilfritt, antigen på el eller HVO 100, berättar Robert.
Eftersom HVO 100 är en slags kopia på diesel behövde vi inte byta ut maskiner eller utrustning och övergången till fossilfritt har var relativt enkel, säger han vidare.

Södertälje Hamn klassades som IVV-hamn

Från och med hösten 2017 är Södertälje Hamn klassificerat som en IVV-hamn, inre vattenvägar. Det innebär att fartyg som är anpassade för inlandssjöfart och IVV-certifierade tillåts hanteras i Södertälje Hamn. Inlandssjöfart är ett effektivt transportsätt som kompletterar andra transportvägar väl, som järnvägar eller lastbilar. Förutom besparingar av energi, miljö och plånbok innebär transporterna på vattenvägar en högre säkerhet och betydligt mindre störande ljud och trafik på allmänna vägar.

Nytt år, nya kunder, nya mål

- 2017 har verkligen varit ett spännande år på många sätt för hamnen, säger Robert.
Vi ser fram emot ett lika spännande 2018 och redan i början av året vet vi att vi får in en ny kund.

Hamnen har arrenderat in 35 000 kvm för att kunna öka upp genomströmningen av gods och tagit fram en ny lösning på billagring som vi avser presentera under 2018.

- Vi har utökat vår service till rederierna med bunkring av olja och LNG vilket känns kul. 2017 var ett händelserikt år och förutom allt ovanstående har vi så klart gjort allt vårt ”vanliga” arbete, säger Robert. Vi ser fram emot ett nytt spännande år och önskar både gamla och nya kunder välkomna till Södertälje Hamn, avslutar Robert.

« Tillbaka