Svaren som gör skillnad

Publicerad: 2018-12-12 10:14:57

Stort tack till alla er som deltog i Södertälje Hamns årliga kundundersökning och för det fina betyg ni gav oss! De svar som kommer in är mycket viktiga och ligger till grund för arbete för att förbättra och utveckla hamnen.

– Vi är glada att det var så många som tog sig tid att svara på årets NKI-undersökning (nöjd kund index), säger Per Fredman, vice vd försäljning och marknad Södertälje Hamn.

Undersökningen skickades ut i början på november 2018 och syftet med kundundersökningen är få en tydlig bild på vad kunderna tycker om hamnen.

Högt förtroende

En första analys av resultatet visar på en positiv attityd gentemot hamnen. Det som sticker ut är att förtroendet för hamnen är högt.  Även hamnens geografiska placering upplevs som bra/mycket bra, vilket är av stor strategisk betydelse.

– Vi är tacksamma för de många kommentarer som våra kunder kom med i undersökningen och dessa tar vi till oss. En kommentar handlade om att hamnens framtid för att hantera containers känns osäker, men detta vill vi genast slå hål på. Vi är just i fas med att investera och uppdatera vår maskinpark, säger Per och fortsätter:

– Ge oss 2019, så ska vi se om vi lyckas i vår strategi med att öka våra volymer. Varför inte sikta på att minst dubblera från dagens nivå? säger Per.

Hög miljöprofil

Även önskemål om fartygslösningar till andra sidan Östersjön lades fram.

– Vi kan bara hålla med. Utan att säga för mycket så är detta något vi jobbar hårt för, informerar Per.

I undersökningen framkom det även att kännedomen om Södertälje Hamns miljöarbete och strävan efter en hög miljöprofil inte är så vida känt.

– Detta tar vi till oss och inser att vi måste se över hur vi kan bli tydligare i vår kommunikation med att lyfta våra miljösatsningar. För vi arbetar mycket aktiv med att bli en grönare hamn, förklarar Per avslutningsvis.     

« Tillbaka