Måns Frostell, vd Södertälje Hamn

Södertälje Hamns vd Måns Frostell: ”Vi skapar möjligheter för hela regionen att växa”

Publicerad: 2024-02-23 08:30:04

Vad händer i Södertälje Hamn? Och vad innebär det nya EU-bidrag som hamnen fått? Vd:n Måns Frostell berättar om vad som är på gång i hamnen framöver.

Södertälje Hamns läge är unikt. Centralt placerad som porten in till Mälardalen finns stora möjligheter att nå ut till hela regionen. Ett nytt EU-bidrag som främjar infrastruktur ger dessutom rätt förutsättningar att satsa framåt.

– Vi har fått EU-medel för ett CEF-projekt (Connecting Europe Facility), som fokuserar på fyra bitar. Vi är den enda hamnen 2023 i Sverige som fått EU-medel för detta. Det är lite kul, säger Måns Frostell.

De fyra inriktningarna är:

  • Elektrifiering av järnvägen till hamnen som gör det möjligt att erbjuda kunder en fossilfri kedja hela vägen.
  • En ny lösning för landström som gör att fartyg vid kaj kan koppla upp sig mot land i stället för att använda förbränningsmotor.
  • En förstärkning av kajerna som gör att hela hamnen kan användas smartare.
  • En utredning för hur spårområdet för tågtrafik kan utökas.

Finns det några andra nyheter?

– Vi har en stor ny aktör – Lakeway Link - som specialiserar sig på lastbilstrailers. Företaget startar nu en ny linje mellan Gdynia i Polen och Södertälje. De kör sina trailers till oss, sedan kommer en dragbil och kör den sista biten. Det främjar miljön eftersom man slipper transportera godset lång sträcka på land när transporten sker till sjöss. Det minskar också behovet av lastbilschaufförer och det blir mindre belastning på vägarna, säger Måns Frostell.

– Vi gör också stora satsningar på solceller. Just nu täcker våra solceller 10–15 procent av vårt energibehov. Vi köper in stora mängder nya solceller med målet att solenergi ska täcka 20–30 procent av vårt behov.

En annan rolig nyhet som innebär stora möjligheter för Södertälje Hamn är att farleden som går från Landsort till Södertälje centrum ska byggas om.

– Den ska fördjupas, breddas och göras säkrare och gör att vi kommer kunna ta emot större båtar. Det är superpositivt för Södertälje eftersom det ger oss en större möjlighet att ta emot godsflöde, säger Måns Frostell.

Vad innebär allt det här för Södertälje?

– Det gör Södertälje mer eftertraktat som region. Det kan skapa jobb och det blir fler som söker våra bostäder. Allt det här skapar möjligheter för regionen att växa, säger Måns Frostell.

Det har varit ganska tuffa besked kring säkerhetsläget, hur förhåller ni er till det?

– Vi har en säkerhetsansvarig och stor samverkan med polis, tull och säkerhetsavdelningen på kommunen. Det gäller både för angrepp som rör organiserad brottslighet men är också en viktig del av Sveriges totalförsvar. Det är ett viktigt och prioriterat ämne.

Hur ser framtiden ut för hamnen, sett ur ett perspektiv på 5–10 år?

– Vi har en framtidssäkrad verksamhet utifrån de behov som finns vad gäller godsflöden. Då är vi navet i regionen som kan ta emot det godsflöde och de behov som finns då. Vi har då gått från att vara en hamn som lyfter och magasinerar gods till att vara en del av våra kunders logistikkedja och informationsnod, säger Måns Frostell.

« Tillbaka