Farleden utanför Södertälje Hamn får ett tillskott på 35 miljoner kronor

Publicerad: 2015-02-18 10:00:00

Förra veckan beslutade Trafikverket att finansiera utredning om farleden mellan Landsort och Södertälje, en investering på totalt 35 mkr. 20 mkr kommer under 2015 att gå till framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, farledsdesign och simulering av den ”nya” farleden. Ett beslut som Södertälje Hamn tar emot med glädje.

En ny farled mellan Södertälje och Landsort är under projektering. Södertälje Hamn, Södertälje kommun, Trafikverket och Sjöfartsverket har under 2014 gjort en åtgärdsvalsstudie för att utvärdera om en utbyggd farled är samhällsekonomiskt lönsam. Resultatet visar på hög lönsamhet och därför beslutade Trafikverket i förra veckan att fortsätta stödja projektet med 35 miljoner kronor. Sjöfartsverket kommer att leda projektet och utser bland annat en projektledare för att sköta upphandlingen av de konsulter som behöver tas in.

– Denna investering av Trafikverket, som vi ser som ett första steg i hela farledsinvesteringen, är ett viktigt beslut i att få Södertälje Hamn att fortsätta växa och dra arbetstillfällen till Södertälje, säger Erik Froste, vd på Södertälje Hamn.

I planeringen för den nya farleden kommer framtida fartyg kunna utgå från ett nytt maximalt djupgående på 11,5 meter istället för dagens 9 meter. Bredden blir fortsatt till Panamax, det vill säga 32,4 meter och den maximala längden 225 meter utan mörker restriktioner. Idag är den 160 meter utan restriktioner och 200 meter med vissa restriktioner.

– En ny farled kommer att säkerställa varuförsörjningen till Mälardalen och Stockholms län på ett miljövänligt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Det mesta arbetet kommer att ske under vattenytan, och vattenspegeln kommer i princip att lämnas oförändrad, avslutar Erik.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Enström, tf vd
E-post: tommy.engstrom@soeport.se
Telefon: 08-550 237 45

« Tillbaka