Mer gods ska flyttas från väg till sjö – Södertälje Hamn viktig aktör

Publicerad: 2020-03-06 14:27:00

Södertälje Hamn och Region Stockholm träffade i veckan Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund. Agendan för dagen handlade om sjöfartens framtid och hur gods kan överflyttas från väg till sjöfart.

Trafikverket har initierat en dialog för att få fram vad som är viktigt för regionerna i sjöfartsrelaterade frågor och vilka åtgärder som krävs för att flytta över mer gods till sjöfarten.

– Den här typen av samverkansmöten är enormt viktiga för att få framdrift i de pågående infrastruktursatsningarna i regionen, menar Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn. Vi har ett ständigt pågående arbete med att effektivisera vår godshantering och kapacitet, så givetvis vill vi delta i diskussioner som främjar en ökning av gods via sjöfart.

Nio av tio varor kommer till Sverige med sjöfart och de flesta ska till Stockholm och Mälardalsregionen, som är landets absolut största konsumtionsområde. Södertälje Hamns geografiska läge, kommersiella tänk och gröna profil gör dem till en av de viktigaste aktörerna i Stockholmsregionen.

– Vi är Stockholms närmsta godshamn, the gateway to the greater Stockholm region, säger Per Fredman, marknadschef på Södertälje Hamn. Han fortsätter; med tanke på vårt geografiska läge känner vi starkt ansvar för att få igenom våra tankar och satsningar gällande infrastruktur och närsjöfart.

Gods- och varutransporter är livsviktiga för Stockholmsregionen, men de bidrar också till utsläpp, klimatpåverkan och trängsel, som skulle kunna minskas med miljöeffektiva sjötransporter.

– Förutom att sjöfart är miljöeffektivt i sig självt, har vi ständigt hållbarhet på agendan, poängterar Robert Tingvall. Till exempel har vi en fossilfri hantering sedan 3 år tillbaka i och med att vi tankar alla hamnens fordon med HVO 100 samt att vår nyligen installerade solcellsanläggning genererar en tredjedel av hamnens elbehov. Vi är en grön hamn.

För mer information och intervju kontakta:

Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn, tel. 08-550 222 42

« Tillbaka