Södertälje Hamn först i Östersjön – tankning av naturgas (LNG) från fartyg till fartyg

Publicerad: 2019-09-20 14:54:00

Finska NEOT är först ut i Södertälje Hamn att lasta flytande naturgas efter lyckad bunkring från världens största LNG-fartyg Kairos.

Den 12 september 2019 genomfördes den första LNG-bunkringen i Södertälje Hamn. 150 ton flytande naturgas bunkrades mellan fartygen Kairos, världens största bunkerfartyg för flytande naturgas (LNG), och Ternsund på uppdrag av finska bränsleförsöjrningsföretaget NEOT (North European Oil Trade).

- Den första LNG-bunkringen var framgångsrik med gott samarbetet mellan terminal- och hamnpersonal samt besättningen på fartygen. Hållbara bränslealternativ, som LNG, är ett steg i rätt riktigt för Södertälje Hamn som arbetar strategiskt för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Genom att stödja utvecklingen av lösningar som är både affärs- och miljömässiga investerar vi i hamnens framtid, förklarar Åsa Boström, controller Södertälje Hamn.

LNG-bunkringen var inte bara den första i Södertälje Hamn utan även den första i Östersjön som genomfördes samtidigt som avlastning av gods skedde i samma hamn (SIMOPS).

Det är en milstolpe i utvecklingen av LNG-logistiken att genomföra LNG-bunkring samtidigt som övrig verksamhet pågår. Vi är stolta att NEOT valde oss som partner för uppdraget och med så goda resultat i ryggen ser vi fram emot liknande uppdrag i framtiden, säger Sonja Neßhöver, director LNG Portfolio Nautico.

Nautico, en marknadsledande leverantör av flytande naturgas för fartygsbränsle, och NEOT, ett oberoende bränsleförsörjningsbolag i Östersjöregionen, har ingått avtal för leveranser av LNG. Bunkringen i Södertälje Hamn var först ut i samarbetet som innebär att NEOT:s bränslefartyg kommer att drivas med det miljövänligare alternativet LNG.

Vår vision är att positionera oss som det mest innovativa och kostnadseffektivaste bränsleleverantören. Vi undersöker ständigt nya sätt att minska på vår miljöpåverkan, i alla delar av vår verksamhet. LNG är ett etablerat bränslealternativ med lägre miljöbelastning och vårt val av bränsle sedan flera år. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla flexibla inköps- och logistikalternativ och bunkringen i Södertälje är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Satu Mattila, Head of Planning, Shipping and Operations NEOT.

Flytande naturgas (LNG) minskas utsläppet av flera miljöskadliga ämnen, speciellt svavel, skadliga partiklar, kväve och koldioxid.

Södertälje Hamn AB

Med närhet till infrastruktur, Stockholm och Mälardalen ligger Södertälje Hamn unikt placerad i en av Sveriges mest expansiva regioner.

Södertälje Hamn är ett helägt dotterbolag till Telge AB, som ägs av Södertälje kommun. För rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier är vi en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil/järnväg, magasinering och terminalhantering ingår i vår dagliga verksamhet. Vår tonvikt ligger på RoRo (Roll on/Roll off), containerhantering, flytande och fast bulk.

North European Oil Trade Oy

NEOT is a significant independent fuel supply company in the Baltic Sea region and operates actively on the global trading market. The company specializes in oil and bioproducts wholesale and supplies annually roughly 7 billion liters of fuels to large service station chains, St1, ABC and Shell in the Nordic countries. In addition, the company supplies significant fuel amounts to be used in seagoing vessels and in the aviation industry. NEOT’s vision is to become the most innovative and cost-efficient fuel solutions supply company. Read more about NEOT from the company’s website: www.neot.fi/en

Nauticor GmbH & Co. KG

The Hamburg based company Nauticor GmbH & Co. KG is a leading supplier of liquefied natural gas (LNG) as fuel for ships. As a part of The Linde Group, a world-wide leading gas and engineering company, Nauticor combines a broad range of

competencies in cryogenic technology, logistics, and bunkering to develop LNG supply solutions for maritime customers in Northwest Europe, especially the North and Baltic Sea. It is Nauticor’s strategy to cover the entire LNG value chain from the terminal to the end customer, including sourcing, transport, storage and bunkering in strategically important ports

För mer information och intervju kontakta:

Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn, tel. 08-550 222 42.

« Tillbaka