Södertälje Hamn säkrar regionens bränsleförsörjning

Publicerad: 2016-02-08 14:01:00

Idag kom resultatet från tre års intensivt arbete med att utöka tillståndet för Bränslehamnen. Mark- och miljödomstolen säger ja till att Södertälje Hamn nu får hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle, en ökning från dagens 1,2 miljoner ton.

Det utökade tillståndet bidrar till att trygga den framtida bränsleförsörjningen i Stockholmsregionen även efter stängningarna av Loudden och Bergs bränslehamnar, 2018 och 2019. Förberedelserna har varit långa och omfattande. Södertälje Hamn har haft samrådsmöten, genomfört riskanalyser, sjömätningar och fartygssimuleringar för att kunna presentera all fakta för domstolen och andra intresserade parter.

– Vi är mycket nöjda med domslutet, säger Erik Froste, vd Södertälje Hamn. I och med att tillståndet nu är klart finns inte längre några hinder för att stänga Loudden och Bergs oljehamnar. Där ska det nu byggas bostäder istället.

Nu går Södertälje Hamns arbete in i nästa fas. Om man beslutar att genomföra ombyggnationen av Bränslehamnen, kan den tidigast påbörjas 2017. Innan dess behöver Igelstavikens havsbotten saneras och anpassas för de större fartyg som kommer att anlöpa kajen. Cirka 12 000 ton bottensegment kommer att plockas upp, vilket innebär en stor miljöförbättring för området. Dessutom behöver hamnen förhandla med befintliga och nya kunder för att tillsammans kunna göra nödvändiga investeringar.

– Tillståndet är positivt för Södertälje Hamn, poängterar Erik Froste. Vår hamn ligger bra placerad som en knutpunkt för hela Stockholm och Mälardalen. Närheten till kunderna bidrar till stora miljövinster då vägtransporterna minskar.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Enström, tf vd
E-post: tommy.engstrom@soeport.se
Telefon: 08-550 237 45

« Tillbaka