Södertälje Hamn väntas ta emot 100 000 bilar under 2015

Publicerad: 2015-05-19 07:00:00

Efter första tertial visar tydliga siffror på att Södertälje Hamn markant ökar sin bilvolymstillväxt jämfört med förra året. De positiva siffrorna ligger på nära 29 procent.

Årets första fyra månader visar en tydlig trend på att Södertälje Hamn är ett bolag i tillväxt. Nybilsregistreringen ökar i Sverige och mycket av importen går via sjötrafik vilket märks i Södertälje. Svenska Volkswagen lägger 50 procent av sin bilimport via Södertälje hamn och Volvo har sedan årsskiftet cirka 1000 bilar i månaden som levereras med godståg till hamnen.

– Bilvolymerna har ökat med 29 procent under första tertial. Ökningen ligger främst hos våra kunder så som Svenska Volkswagen och Volvo, säger Erik Froste, vd Södertälje Hamn.

Dessutom ser Södertälje hamn en ökning i hantering av material för den snabbväxande storstadsregionen. Broar till stora infrastrukturbyggen och betongelement till nybyggnationer levereras i dagsläget till hamnen. Vilket är en framtida nisch tror Erik Froste.

– Vi klarar att hantera stora volymer av fordon, container och byggelement. Det gör vi genom att behålla fokus på kvalitet och service, menar Erik Froste.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Enström, tf vd
E-post: tommy.engstrom@soeport.se
Telefon: 08-550 237 45

« Tillbaka