Stora miljö- och energibesparingar på Södertälje Hamn

Publicerad: 2017-02-22 16:20:18

På Södertälje Hamn arbetar man målmedvetet för att ta sitt globala ansvar för klimatet. Fokus ligger nu på att minska utsläppen av koldioxid eftersom den utgör hela 80 procent av växthusgaserna.

Förutom cyklar och elbilar använder Södertälje Hamn sedan ett år tillbaka det miljömässigt fördelaktiga drivmedlet HVO100 till sina fordon, maskiner och kranar. HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. HVO100 innebär att drivmedlet till 100 procent består av HVO. Likheten med vanlig diesel gör att detta drivmedel inte krävt specialombyggda fordon eller tankanläggningar, vilket har gett låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

- Det är ett relativt nytt förnyelsebart drivmedel, känt för sin goda miljö- och klimatprestanda, berättar Tomas Zackrisson, miljöansvarig på Södertälje Hamn. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet.

Södertälje Hamn deltar också i Telgekoncernens övergripande energikartläggning. Den syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Kartläggningen kommer ge svar på hur bland annat energianvändningen ser ut idag, vilka åtgärder som är mest lönsamma att satsa på och som ger störst verkningsgrad.

- De senaste fem åren har vi minskat vår elförbrukning med 30 procent och fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent, berättar Tomas Zackrisson, miljöansvarig på Södertälje Hamn. Nu fortsätter vi fokusera på att energieffektivisera genom att öka vår användning av LED belysning, ljusstyrning och minimera våra energiförluster.

För mer information och intervju kontakta:
Tomas Zackrisson, miljöansvarig Södertälje Hamn, tel. 08-550 237 67.
Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn, tel. 08-550 222 42.

« Tillbaka