Unikt hållbarhetsinitiativ bakom lagring av vägsalt i Södertälje Hamn

Publicerad: 2023-10-09 15:36:29

Tillsammans med mineraldistributören GC Rieber Salt ska logistikföretaget Inter Terminals Sweden lagra kalciumklorid i sin anläggning i Södertälje Hamn. Kalciumkloriden, som ska användas för dammbekämpning på grusvägar och industriella ändamål, utvinns ur flygaska genom miljöföretaget Ragn-Sells teknik Ash2Salt.

- Vi ska vara den mest hållbara mineraldistributören i Norden och med detta projekt går vi från ord till handling. Vi ser fram emot att samarbeta med Inter Terminals och Ragn-Sells genom att erbjuda kalciumklorid med ett betydligt lägre klimatavtryck. Cirkulära salter är ett viktigt steg mot ett samhälle utan nettoutsläpp och reducerar användningen av fossila produkter, säger Per Gunnar Syrdalen, Marketing Director, GC Rieber Salt.

Som ett led i att ställa om mot fossilfria flöden kommer Inter Terminals erbjuda lagrings- och logistikservice av kalciumklorid åt den nordiska mineraldistributören GC Rieber Salt i sin anläggning i Södertälje Hamn. Kalciumkloriden utvinnas från flygaska genom miljöföretaget Ragn-Sells innovativa metod ”Ash2Salt” och ska användas i cirkulära flöden och nya produkter. Projektet går under namnet ”Salt-i-Tälje” och inleds under hösten 2023 med ombyggnation av Inter Terminals anläggning för anpassning till lagring av kalciumklorid blandat med vatten. Inter Terminals anläggning i Södertälje Hamn ska lagra 5 000 ton produkt och driftstarten är planerad till april 2024.

- Salt-i-Tälje-projektet ligger helt i linje med vår strategi att ta en ledande roll i vår bransch för den gröna omställningen och att få arbeta med återvunna material är ett helt nytt och mycket intressant segment för oss. Vi är entusiastiska över att få genomföra detta projekt tillsammans med GC Rieber Salt och andra parter, säger Johan Zettergren, VD för Inter Terminals Sweden.

Effektiv teknik med flera fördelar

Varje år produceras cirka 300 000 ton flygaska i Sverige i samband med att rökgaserna från förbränning av avfall renas. Askan innehåller stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform. Dessa salter utvinns i Ragn-Sells Ash2Salt-anläggning i Bro, strax utanför Stockholm samtidigt som miljögifter avlägsnas. Kalciumkloriden används bland annat till dammbekämpning på grusvägar.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi underlätta för så många som möjligt att använda återvunna råvaror. Därför är det väldigt positivt att återvunnet salt från Ash2Salt-anläggningen kan nå en större kundkrets genom att omlastas till fartyg, säger Jonas Wibom, Affärsutvecklingschef på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Per Fredman, Vice VD på Södertälje Hamn kommenterar initiativet så här:

- Södertälje Hamn arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för både människor, miljö och klimat. Vi ser mycket positivt på att en av våra kunder är med och bidrar till en hållbar omställning och att ett miljöproblem kan bli ett hållbart alternativ för att göra vägar mindre dammiga på sommaren.

För mer information om projektet kontakta:

Per Fredriksson, Sales Manager Inter Terminals +46 31 722 84 59
Per Gunnar Syrdalen, Marketing Director GC Rieber Salt +47 909 71 323
Jonas Wibom, Business Development Manager +46 10 723 27 67

Om ITS

Inter Terminals Sweden (ITS) är en ledande och fristående leverantör av lagrings- och logistiklösningar för flytande bränslen och material till lokala, regionala och globala kunder. ITS erbjuder sina kunder ett brett utbud av säkra, kostnadseffektiva premiumtjänster genom flera olika terminaler på attraktiva lägen i Göteborg, Malmö, Södertälje och Gävle. ITS strävar efter att, i sin bransch, ta den ledande rollen i omställningen mot hållbara flytande bränslen och material.

Om Södertälje Hamn

Södertälje Hamn har ett unikt läge i en av Sveriges mest expansiva regioner. Inom fem minuter nås den centrala infrastrukturen och inom två timmar nås 3,5 miljoner människor med bil. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil och järnväg, magasinering och terminalhantering ingår i den dagliga verksamheten.

Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor.

Om GC Rieber Salt

GC Rieber Salt levererar salter och mineraler för olika ändamål och applikationer i Norden. Vår vision är att vara Nordens mest hållbara mineraldistributör och vi vill därför erbjuda produkter med lågt klimatavtryck och inte minst vill vi erbjuda cirkulära produkter för att minimera miljö- och klimatpåverkan. GC Rieber Salt ägs till 100 % av GC Rieber, som är en privat, familjeägd grupp som grundades 1879. Koncernen har sex affärsområden och verkar globalt. Under 2022 omsatte GC Rieber-koncernen drygt 2,2 miljarder norska kronor och GC Rieber Salt omsatte drygt 1 miljard norska kronor.

« Tillbaka