Fartyg i Södertäljes bränslehamn

Energihamnen

Med tre kajplatser för fartyg upp till 200 meter och ett vattendjup vid kaj på 9,5 meter kan vi ta emot stora fartyg till energihamnen. Närheten till motorvägar och järnvägsanknytning till stambanan gör läget för vidare distribution av energiprodukter inom Mälardalsregionen optimalt.

För närvarande pågår ett projekt i Sjöfartsverkets regi där farleden till/från Södertälje Hamn ska fördjupas och breddas, så att ännu större fartyg med maximalt 10,5 meters djupgående ska kunna hanteras vid våra kajer i energihamnen. I samband med detta anpassas djupet vid våra kajer. 

Vårt miljötillstånd ger oss möjlighet att årligen hantera 2,2 miljoner ton av olika slags energiprodukter.

PerFredman.jpg

Kontakta Per Fredman

Marknad och försäljning, vvd
Telefon: +46 8 550 237 66
Mejl: per.fredman@soeport.se