1 000 hektar med 1 000 möjligheter

Bristen på mark för stora logistikcenter i Stockholm har varit påtaglig. Men Stockholm Syd utanför Södertälje öppnar möjligheter för regionen att växa. Ett 40-tal företag är redan etablerade på Nykvarnssidan av området, vilket har medfört många nya arbetstillfällen för kommunen.

Stockholm har växtvärk. Industriområden omvandlas till bostadsområden. Distributionscentraler tvingas ut från citykärnan vilket medför att godslogistiken måste hitta nya geografiskt gynnsamma platser. Södertälje och Nykvarn ligger geografiskt helt rätt i och med de nya förutsättningarna med stambanor för tåg, E4/E20, Södertälje Hamn och närhet till Skavsta flygplats.

Stockholm Syd med en markyta på 1 000 hektar, lika stort som Södermalm och Kungsholmen tillsammans, är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Nykvarns kommun och privata markägare. Tillsammans har man skapat en grupp för att marknadsföra platsen för stora logistikföretag, men även småföretag som väljer att etablera sig inom Stockholm Syd.

– Nykvarn har verkligen fått ett uppsving i och med etableringen av Stockholm Syd med nya företag och flera arbetstillfällen, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun.

Hundratals nya arbetstillfällen

Flera stora företag så som Volkswagen, Scania och Aditro har etablerat sig på den mark som Nykvarns kommun äger och därmed skapat flera hundra nya arbetstillfällen. Och fler kommer då stora internationella företag ser fördelarna att förlägga sina lager för Skandinavien i Stockholm Syd.

– Med 1 000 hektar mark följer 1 000 möjligheter, fortsätter Bengt Andersson, som snart planerar kalas för kommunen när de passerar 10 000 medborgare. Nykvarn växer så det knakar och vi kan stoltsera med att vi är den 6:e snabbast växande kommunen i Sverige. Expansionen kan vi bland annat tacka Stockholm Syd för.

Även för Södertälje Hamn är etableringen av ett nytt logistikcenter en mycket positiv tillgång. Nu kan företag välja bort den tunga trafiken på vägarna och istället välja sjöfart i och med närheten till Stockholm via Stockholm Syd.

– Både miljön och regionen är vinnare i och med etableringen av ett nytt logistikcenter, säger Erik Froste, vd på Södertälje Hamn.

Läs mer om Stockholm Syd här.

« Tillbaka