Aktivt miljöarbete med fantastiska resultat

Klimatkonferensen i Paris har precis avslutats. En rad beslut har tagits för att rädda den enda planet som vi har att tillgå. I Sverige bedrivs redan idag ett aktivt miljöarbete sedan många år tillbaka och vi kan vara stolta över att gå i bräschen för miljön.

På Södertälje Hamn har vi under året som gått gjort en rad förbättringar för att dra vårt strå till stacken. Den främsta åtgärden är beslutet om att gå över till miljödiesel på hamnens alla fordon och maskiner. Det kommer att bidra till en minskning av det globala utsläppen av koldioxid med 320 ton baserat på 2014 års volymer. HVO, som miljödieseln förkortas, står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller helt ersätta diesel i dieselmotorer. Den vätebehandlade vegetabiliska oljan är kemiskt sett nästintill identisk med fossil diesel.

Elförbrukningen från utomhusbelysningen och belysningen i lagermagasinerna är en andra åtgärd som vi har valt att fokusera på under året. Genom att byta till LED-belysning istället för traditionell belysning har vi lyckats spara över 250 000 kWh bara på ett år. Som en bonus har vi dessutom fått en bättre och jämnare belysning tack vare skiftet till LED.

En tredje åtgärd för aktivt miljöarbete är installationen av en laddningsstation för elbilar utanför huvudbyggnaden som inom kort kommer att vara färdig. Den kommer att vara gratis att använda både för anställda och besökare, vilket vi hoppas blir mycket uppskattat.

Under året har vi publicerat fler artiklar om vårt miljöarbete och om hur sjöfarten bidrar till stora miljömässiga vinster.

  • Så hamnar vi rätt i miljön.
  • Rapporter bekräftar lönsamheten med sjöfart.
  • Säkrare vägar för flygbränsle.
« Tillbaka