Sol över hamnen

Året som gått - 2019

Publicerad: 2019-12-10 14:18:13

Nu är snart ännu ett år till ända. Innan det är dags att ta klivet in i 2020 ska 2019 summeras. För Södertälje Hamns del har året bland annat innehållit affärer som växer och minskar, nya samarbeten och en ny visuell identitet.

– Vi har i år förnyat vår logotype och visuella presentation, berättar Per Fredman, vvd, försäljning och marknad, Södertälje Hamn.

Den nya logotypen binder ihop verksamheten på många olika sätt och har funnits i verksamheten tidigare, fast då i en annan version.

– Den nya logotypen bygger på en tidigare som vi använde för 10 år sedan, säger Per Fredman.

Ökade volymer

För andra året i rad ökar containervolymerna. Volymökningen gäller både short sea som feeder.

– Trenden håller i sig. Under 2019 har containervolymerna över kaj ökat med 17 procent jämfört med föregående år. Vi tror på fortsatt ökande volymer och investerar därefter, säger Robert Tingvall, vd, Södertälje Hamn.

Nya regler påverkar 

När det gäller bilimporten visar den aningen nedåt sett till totalen för året, en trend som även gäller för den totala bilimporten till Sverige för 2019. 

– I slutet av året märktes det en rejäl uppgång. Förklaringen till den ökade importen är troligtvis regeringens beslut om att den nya testmetoden WLTP ska införas i Bonus-malussystemet redan från årsskiftet. Vi är dock mycket nöjda med årets volymer, säger Robert Tingvall.

Först ut

I september genomfördes den första LNG-bunkringen i Södertälje Hamn från fartyg till fartyg. LNG-bunkringen var inte bara den första i Södertälje Hamn utan även den första bunkringsoperationen i Östersjön som genomfördes samtidigt som lossning av bränsle (SIMOPS = Simultaneous Operations) skedde, vilket kräver extra säkerhetsåtgärder.

– LNG viktigt för sjöfarten och vi är glada att kunna vara en del i denna hantering. Vi har under året genomfört två stycken SIMOPS, berättar Robert Tingvall.

Hållbarhet i fokus

Under hösten installerade Södertälje Hamn sin första solcellsanläggning på taket till ett av magasinen som finns inom hamnområdet. Anläggningen kommer producera solel motsvarande cirka 25 procent av den elförbrukning som hamnen har idag.

– Vår egna solcellsanläggning kommer producera upp till 300 000 kWh på ett år vilket motsvarar årsenergibehovet för 15 nybyggda villor, förklarar Robert Tingvall.

Att satsa på hållbarhet kommer alltid att vara på Södertälje Hamns agenda.

« Tillbaka