En hållbar hamn

Publicerad: 2019-03-28 13:55:02

Södertälje Hamn är en effektiv och flexibel länk mellan sjö- land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Här finns närheten till järnvägen, de större motorvägarna och farleden och detta gör det möjligt med smidigt byte av varor mellan de tre olika transportslag på ett smidigt och enkelt sätt.

I dag läggs stort fokus på hållbarhet och långsiktiga klimatmål. Sveriges klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För transportsektorn ska utsläppen för inrikestransporter, inklusive inrikes sjöfart, minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Med ett ökat tryck på klimatanpassade transporter blir det allt viktigare att tänka långsiktigt, något som Södertälje Hamn i allra högsta grad gör.

Investerar i framtiden

– Vår påverkan på miljön och hur utsläpp kan minimeras är ett arbete som vi med stolthet vill och kan driva effektivt, säger Tomas Zackrisson, Södertälje Hamn och fortsätter:

– Att investera i lösningar som inte bara styrs av viljan och trycket att bli en grönare arbetsplats, snarare viljan att ta fram lösningar som gynnar både verksamheten och miljön. Det är på det sättet som vi väljer att investera. Vi investerar i framtiden.

Att aktivt hitta hållbara lösningar är för Södertälje Hamn en självklarhet.

Belyser förändring

– En plan för hur utsläpp ska minska och för hur resurser ska användas så effektivt som möjligt är för oss en vinst som går att mäta både ekonomiskt och miljömässigt. Vi känner att vi har kommit en lång bit på vägen men vi ser samtidigt att fortsatta satsningar på hållbarhet alltid kommer att vara på agendan, säger Tomas Zackrisson.

Södertälje Hamn var först i hamnsverige att byta till fossilfritt bränsle och var tidigt ute med konvertering till LED belysning inom hamnområdet. Aktuellt just nu är att man satsar och investerar på en större solcellsanläggning för att täcka upp för den egna förbrukningen av el.

En grön hamn

Det krävs mod och det krävs ett öga som ser möjligheterna, för att vinna på hållbarhet som verkligen fungerar i praktiken.

– Vi vill inte bara vara Stockholmsområdets närmaste hamn, vi vill och ska vara den mest gröna och effektiva som gör oss konkurrenskraftiga, säger Tomas Zackrisson avslutningsvis.

« Tillbaka