Kaffekopp

Hamnens kunder allt nöjdare

I slutet av 2016 genomfördes den årliga nöjd kund-undersökningen, NKI, för att mäta hur nöjda Södertälje Hamns kunder är. Nu har resultatet analyserats för att användas i framtida planeringar.

Den totala NKI Index, som visar nöjdheten över lag, ökade något 2016 jämfört med tidigare år. Glädjande är också att hamnen upplevs ha utvecklats mycket det senaste året, även om svaren i undersökningen också pekar på att hamnen inte upplevs ha gjort särskilt många nyinvesteringar.

- Det stämmer att vi inte har investerat lika mycket som tidigare år, berättar Per Fredman, marknads- och försäljningschef på Södertälje Hamn. Vi har medvetet valt att, i största möjliga mån, behålla vår befintliga maskinpark när vi satsat mer på affärer med projektlaster, så som byggmaterial till Mälardalsregionen.

I underökningen framgår även att hamnen upplevs vara lätt att genomföra förändringar med och att eventuella fel som begåtts snabbt har rättats till.

- Det är jätteroligt att detta gett utslag, säger Per. Vi arbetar konstant med kundfokus. Och då är NKI-undersökningen ovärderlig. Den ger oss en fingervisning om att vi är på rätt väg och vad vi behöver jobba mer med.

Frågorna i undersökningen har ställts till i huvudsak Södertälje Hamns kunders management inom hamnens affärsområden. Svarsfrekvensen har varit cirka 40 procent, en genomsnittligt bra svarsfrekvens för liknande undersökningar. Södertälje Hamn går noga igenom alla svar för att identifiera potentiella förbättringar. Men även om man inte fått möjligheten att svara på årets undersökning är alla förslag på förbättringar välkomna.

- Vi tar gärna emot förslag som kan leda till förbättringar för oss och våra kunder, påpekar Per. Har du inte fått möjlighet att svara på vår undersökning är du varmt välkommen att kontakta mig direkt.

Den absolut viktigaste frågan ställdes som vanligt i slutet av undersökningen. Kan du som kund rekommendera Södertälje Hamn till andra i branschen?

- Alla som svarat på den frågan har sagt ja. Och det förtroendet vill jag verkligen tacka för, avslutar Per.

« Tillbaka