Siren

Här ljuder larmet varje månad

Den första onsdagen varje månad testkör Södertälje Hamn sitt utrymningslarm i bränslehamnen. Som besökare är det viktigt att veta vad som gäller när larmet ljuder.

Den månatliga övningen ljuder under något kortare sekvenser än vid skarpt läge. Sirenen ljuder under 30 sekunder med paus och sedan 30 sekunder igen. Under övrig tid, och i skarpt läge, ljuder signalen under 5 minuter utan intervaller. Då är det viktigt att alla vet vad som gäller.

- Vi har nyligen bytt ut sirenen mot en ny modell, berättar Tommy Engström, trafikchef på Södertälje Hamn. För att alla berörda ska veta vad som gäller har vi även tagit fram en informationsfolder om detta.

Så gör du om larmet går
När du hör larmsignalen i skarpt läge måste du som är på plats ta dig till återsamlingsplatsen snarast möjligt. Platsen ser du på kartan nedtill eller i den folder som finns tillgänglig för besökare på plats. Utrymningsproceduren gäller för alla på hamnens område. Personer som arbetar i närheten av bränslehamnens område ska också informera sig om vilka regler som gäller när larmet går.

« Tillbaka