Krafttag mot inbrott och stölder

Under det senaste åren har antalet bilstölder i Södertälje Hamn minskat. Tidigare stals det fordon. Men sedan hamnen, tillsammans med de andra aktörerna i hamnområdet, investerat kraftigt i ökat skalskydd har stölderna minskat. Antalet inbrott i fordon som står i bilhägnen har däremot inte minskat. Nu ska krafttag tas för att mota tjuven vid grind.

Södertälje Hamn har satsat hårt på att minska stölderna av bilar i området. Stängsel, staket, taggtråd, bra rutiner och genomkörningsskydd gör jobbet bra. Men för att hindra stölder ur fordon behövs andra lösningar. Södertälje Hamn har, tillsammans med Skandiatransport, genomfört en förstudie och förbereder implementeringen av ett uppgraderat bevakningsskydd med bland annat värmekamera. Skyddet ska ha en gemensam larmcentral och kommer att förbättra bevakningen, samordningen och skyddet för fordon på våra områden.

- Vår prognos är att Södertälje Hamn kommer att fortsätta att växa som bilterminal. Och stölderna kommer inte att försvinna om vi inte agerar, säger Ulf Broqvist på Skandiatransport.

Den 27 augusti hölls ett informationsmöte om detta i Södertälje Hamn. Ett 15-tal kunder och samarbetspartners fanns representerade för att få höra hur nästa steg ska tas för att förebygga stölder.

- Våra kunder har efterfrågat ett uppgraderat skydd och bättre samordning. Därför får vi positiva reaktioner på planerna så klart, berättar Tommy Engström som ansvarar för säkerheten i Södertälje Hamn. Nu gäller det bara att vi hittar en form för vårt samarbete så att även områdena som är deras ansvar kan inkluderas i skyddet. Det kan till exempel handla om ett gemensamt inköp av kameror och samordning av larmcentraler, rutiner och krav.

Redan till vintern hoppas Södertälje Hamn att de första åtgärderna ska vara på plats.

« Tillbaka