Kunderna har högt förtroende för Södertälje Hamn

Publicerad: 2020-04-02 14:28:35

I slutet på 2019 genomförde Södertälje Hamn sin årliga kundundersökning och den visar att kunderna har högt förtroende för Södertälje Hamn.

– Undersökningen visar att vi uppfyller våra kunders behov men att det även finns områden där vi kan bli ännu bättre, säger Per Fredman, vice vd försäljning och marknad Södertälje Hamn.

Positiv återkoppling

Södertälje Hamns strategiska läge, miljöfokuset samt bemötandet får högt betyg från kunderna. 

– Vårt fokus på hållbarhet uppfattas som positivt och kunderna understryker vikten av det arbete som vi gör inom detta område, säger Per.

Några kunder efterfrågar ökad effektivitet vid containerkranarna och detta är något som Södertälje Hamn redan arbetar med då en ny kran är under upphandling. Även önskemål om utökad uppställningsyta för bilimporten framfördes och här finns långtgående planer på ett nytt parkeringshus.

Egna kommentarer

– Några kunder önskar att vi ser över våra öppettider. När det gäller våra öppettider så baseras de på den volym vi har. Finns rätt incitament kommer vi kunna titta på öppettiderna, förklarar Per och fortsätter:

– Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på NKI-undersökning (nöjd kund index). Det är alltid värdefullt att få veta vad våra kunder tycker om vår verksamhet. Speciellt kul är att vi fick in så många fritextsvar.

« Tillbaka