Robert Tingvall_Marģers Krams_Martin Ahlman

Möjliga nya affärer

Publicerad: 2019-12-10 14:03:00

Södertälje Hamn har en betydande roll för export- och importindustrin i Sverige och har ett fantastiskt läge med två europavägar och tre stambanor i en av Nordens mest expansiva regioner.

Det strategiska läget är en bra grund till nya affärer och i december besöktes Södertälje Hamn av en delegation från Lettland och Belarus i syfte att se hur man i framtiden kan hitta nya samarbeten.

Viktiga partners

Lettland betraktar Sverige och Skandinavien som mycket viktiga partners när det gäller transporttjänster till kunder i regionen.

– Det var representanter från Lettlands ambassad, lettiska och belarusiska järnvägsbolag samt hamnar som var på plats för att ta reda på vad vi kan erbjuda för tjänster, berättar Robert Tingvall, vd, Södertälje Hamn.

Bästa vägen

Delegationen bestod av ett tjugotal personer som inledde sitt besök i hamnen med en rundvandring i området. Bland annat besökte gruppen den nya solcellsanläggningen och fick passande nog se när ett av godstågen rullade ut från området fullastad med containrar.

– Nu när handeln mellan Kina och Europa, och särskilt Skandinavien, ökar skapar det stort intresse för att hitta de effektivaste transportvägarna, något som letterna och belaruserna nu undersöker, berättar Robert Tingvall.

Fokus på hållbarhet

En reflektion som kom upp under besöket från en i den utländska delegationen var att de under sitt Sverigebesök hade noterat att det var mycket fokus på hållbarhet här i Sverige. Att ha fokus på miljön är för Södertälje Hamn en självklarhet.

– Vi måste minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. Att se till att transporterna är hållbara är viktigt och vi har under flera år bedrivit ett aktivt miljöarbete, säger Robert Tingvall.

 

På bilden: Från vänster: Robert Tingvall, vd, Södertälje Hamn, Marģers Krams, Lettlands ambassadör i Sverige samt Martin Ahlman, ordförande Södertälje Hamn.

« Tillbaka