Scaniabil lastas Motortransport

När transportbehovet ökar hjälper järnvägen till

Publicerad: 2016-10-10 13:40:41

I september lanserade Scania sin nya lastbil. I samband med att produktionen av lastbilar kommer att öka blir även behovet av att transportera lastbilar från Södertälje markant större. Logistiken löser Södertälje Hamn och Scandinavian Motortransport tillsammans.

Scania har produktionsanläggningar runt om i hela världen. De lastbilar som normalt tillverkas i Södertälje fraktas därför oftast inte så långt. Då är vägtransporter de lämpligaste och mest flexibla sätten att frakta lastbilar på. Men när de nya lastbilarna produceras, ökar behovet av fraktkapacitet och då måste logistiken ses över. Tillsammans har Södertälje Hamn och Motortransport arbetat för att matcha Scanias behov. Nu ser de över möjligheterna att komplettera transporterna via järnväg.

- Syftet med att transportera lastbilarna på järnväg är att säkra lastkapaciteten, säger Rikard Fritjofson, Sales Manager på Motortransport. Det blir helt enkelt för stora volymer för att frakta enbart på vägar. Dessutom minskar vi utsläppen av koldioxid när vi kompletterar transporterna med järnväg.

Motortransport är ett av flera bolag i en koncern som arbetar med Automotive-segmentet. De erbjuder skräddarsydda lösningar för större volymer av transporter. Södertälje Hamn har den yta och logistik som krävs för uppdraget samt kompetensen att lasta och lastsäkra bilarna. Tillsammans skräddarsyr de flexibla lösningar för kunder med stora volymer.

- Vår flexibilitet och satsning på miljövänliga alternativ passar Scania bra. Vi har nu genomfört ett par provlastningar och planen är att starta leveranserna på riktigt i november, berättar Rikard. Utöver den normala transporten kommer cirka 500 lastbilar fraktas via järnväg varje månad.

« Tillbaka