Ökad biltrend för nittonde månaden i rad

Branschorganisationen BIL Sweden fortsätter att rapportera om ökade siffror för nybilsförsäljningen. Även i Södertälje Hamn märks ökningen tydligt.

Hittills i år har bilimporten visat på högre siffror jämfört med alla månader 2014. Under juli månad ökade nyregistreringarna av personbilar i Sverige med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Södertälje Hamns hanterade bilvolymer har hittills i år växt med hela 29 procent jämfört med förra året. Den stora tillväxten är på järnvägssidan med en ökning på 62 procent, men även på sjösidan är tillväxten kraftig med 18 procent.

- Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Att bilmarknaden är fortsatt stark är ett tecken på att ekonomin går bra. Nu har vi köpstarka hushåll, låga räntor och dessutom små lager av begagnade bilar. Även inom Volkswagen Group ser man mycket positivt på den starka bilmarknaden som fortsätter att hålla i sig.

- Förutom att vi har styrt om mer volym till Södertälje jämfört med vår andra importhamn, ser vi att våra bilmärken ökar sin marknadsandel och vi räknar med att under 2015 importera mer än 100 000 fordon på den svenska marknaden. Positivt för miljön är också att vårt starka elbilsprogram hittills tagits emot mycket positivt. Varje dag ökar andelen kunder som kör fordon med lägre fossil förbränning, berättar Daniel Wennerqvist, logistikchef på Volkswagen Sverige AB.

« Tillbaka