Så ökar vi kvaliteten på lagring och hantering av bilar

Södertälje har hanterat import av personbilar sedan 50-talet. Från början var det en lolo-service, en så kallad lift on / lift off. Idag kommer högspecialiserade fartyg som i princip bara tar personbilar som last.

Förr lyftes Volkswagens bubblor från små torrlastfartyg en och en. Idag är det fullt lastade fartyg som anlöper Södertälje Hamn med allt från Volkswagen, Skoda och Audi till Ford och Mercedes. Bilarna körs av fartygen, scannas och placeras på specificerade platser. De tomma fartygen återvänder sedan till kontinenten för att lasta på nya bilar. Kvaliteten och effektiviteten är oändligt mycket bättre idag än förr. Och risken för skador och leveransförseningar har minskat dramatiskt.

Från grus till asfalt

Den speciella hanteringen och de höga kvalitetskraven som ställs på frakt och avlastning, gäller även för ytorna i Södertälje Hamn. För inte alltför länge sedan dög det med en grusplan och ett enkelt stängsel. Idag ska respektive bilmärkes kvalitetshandbok följas in till minsta bokstav. Det har gjort att Södertälje Hamn har investerat närmare fem mkr i en yta på drygt 20 000 kvm. Markarbeten, dränering med dagvattenbrunnar, asfaltering, linjering och säkerhetsutrustning är några exempel på investeringar som nyligen gjorts för att anpassa ytorna så att de används så optimalt som möjligt.

- Vi har uppgraderat skalskyddet med ett yttre staket som försetts med larm. Installerat en snabbviksport vid Skandiatransports huvudinfart, för att få en ökad säkerhet vid in och utpasseringar. Och rivit den gamla tvätthallen som inte användes längre, berättar Tommy Engström, trafikchef Södertälje Hamn. Vi har också fräst bort gammal asfalt och lagt helt nya dagvattenledningar med tillhörande brunnar på ytan som därefter asfalterades. Nu har vi en uppställningsyta i världsklass.

Skandiatransport äger och driver Pre Delivery Inspection, PDI-anläggningarna i Södertälje. De ser investeringen som en nödvändighet för framtiden.

- Södertälje Hamn har de senaste åren utvecklats från en okej bilhamn till en av de bästa och mest lyhörda ur vår synpunkt, säger Ulf Broqvist, Production Manager på Skandiatransport. Vi är oerhört nöjda med det som sker och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

« Tillbaka