Sjöfartsverkets generaldirektör på besök i hamnen

Publicerad: 2018-12-12 10:41:49

Södertälje Hamn hade i början av november besök av Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén. Det var hennes första besök i hamnen och hon var mycket nöjd över vad hon fick se och uppleva.

Det var jättespännande att se verksamheten, säger Katarina Norén, som under dagen bland annat hann med ett besök på fartyget Balticborg som låg vid kaj.

Vad känner du till om Södertälje Hamn?

Det verkar vara bra ordning och reda här. Bra infrastruktur och hög kundfokus. Framtidsplanerna ser spännande ut för Södertälje Hamn.

Vilka utmaningar väntar sjöfarten i framtiden?

Att skapa hållbara transporter och hålla nere kostnaderna. Trenden med kostnadsökningar inom sjöfarten hämmar sjöfartens utveckling och gör det svårt att konkurrera på lika villkor med andra transportalternativ.

Något annat som påverkar många hamnar är att fartygsstorlekarna ökar. Det i sin kräver större hamnar men samtidigt som hamnarna investerar och bygger ut blir det färre anlöp. På 10 år har antalet anlöp minskat med en fjärdedel.

Finns det fler områden som kommer att förändras framöver?

Sjöfarten går mot att vara allt mer digitaliserad och autonom men inom dessa område är det jättemycket kvar att göra. Tidigare var det uppkopplingen ute till sjös som stod i vägen för den digitala utvecklingen men det är inte problemet idag.

Idag är det upp till verksamheterna själva att ta till sig det nya. Många är ovana att dela information med andra och ett ändrat synsätt krävs om vi ska komma vidare inom denna fråga.

När det gäller den autonoma sjöfarten så är den ännu i början av sin utveckling. En fråga som lyfts i samband med automatiseringen är den om vad som händer med jobben. Även här tror jag att man måste tänka i nya banor, en del jobb försvinner samtidigt som andra jobb skapas.

« Tillbaka